Boris Vezjak proti Milojka Balevski (www.podlupo.net)


Prispevek_Balevski


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Lea Širok, Mojca Ramšak, Alma M. Sedlar, Nada Ravter, Gojko Bervar (člani), je na seji 14. 11. 2012 v primeru Boris Vezjak proti Milojka Balevski (podlupo.net) ugotovilo, da je novinarka oz. oseba, podpisana s psevdonimom Milojka Balevski, kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Vezjak proti novinarki oz. osebi podpisani s psevdonimom Milojka Balevski (www.podlupo.net)

Boris Vezjak se je pritožil zaradi prispevka »Steinbuch proti Vezjaku. Petelinji boj med Odgovornimi in Zofijinimi ljubimci«, ki je bil objavljen na povezavi http://www.podlupo.net/komentar-milojka-balevski/ dne 11. junija 2012 v zvezi z neresničnimi trditvami in nekorektnim, osebno žaljivim predstavljanjem podatkov in dejstev, s čimer naj bi avtorica prispevka oz. oseba, podpisana s psevdonimom Milojka Balevski, kršila 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen Kodeksa (Novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake — četudi nenamerne — mora priznati in popraviti.) naj bi novinarka kršila, ko je Borisu Vezjaku očitala, da uporablja in se skriva za psevdonimom Zofijini ljubimci; nadalje s tem ko je trdila, da je njegov Komentar v Mladini »Pomembno je imenovati se ‘odgovoren’« (objavljen 8. 6. 2012) motiviran kritično z namenom, da promovira društvo Zofijinih ljubimcev oz. da gradi lastno politično kariero; in tretjič, da si je Boris Vezjak poskušal prilastiti zgodovino študentskega časopisa Katedra.

2. člen Kodeksa (Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev.) naj bi novinarka kršila, ker se ni izognila nekorektnemu in osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev in je trdila, da je zapis Borisa Vezjaka v Mladini o »Gibanju odgovornih« motiviran osebno in celo s politično ambicijo, ter ga predstavila kot nekakšen »petelinji boj«, pri čemer je kompromitirala tudi društvo Zofijini ljubimci; zalezovanje profesorja Borisa Vezjaka s strani študentke pa je predstavila kot njegovo razmerje z njo. V obeh primerih naj bi ravnala nekorektno, kompromitirajoče in osebno žaljivo.

Pritožnik je NČR opozoril, da je zapis, ki ga je poslal v presojo, sploh prvi zapis novinarke Milojke Balevski, ki ga je lahko zasledil; vendar so temu zapisu sledili še drugi, vsi na strani www.podlupo.net, ista novinarka je odprla tudi svoj tviter račun. V primeru, da bi se razkrilo, da novinarka Balevski ne obstaja in gre le za lažno identiteto osebe, da bi ta lažje kompromitirala izbrane tarče, je opozoril NČR na nikoli do konca razrešeno afero z brezplačniki oz. političnimi glasili z novinarji, ki pišejo pod psevdonimi.

Novinarka Milojka Balevski oz. oseba, podpisana s tem psevdonimom, na obtožbo ni odgovorila, prav tako na obtožbo v imenu domnevno neidentificiranega avtorja ni odgovoril Boštjan Jani Božič, odgovorni urednik podlupo.net.

SKLEP:

Novinarka Milojka Balevski oz. oseba, podpisana s tem psevdonimom (podlupo.net), je kršila 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Pritožba s kršitvijo 1. in 2. člena Kodeksa se nanaša na objavo prispevka na spletni strani medija www.podlupo.net oz. natančneje http://www.podlupo.net/komentar-milojka-balevski/ 11. junija 2012 pod naslovom »Steinbuch proti Vezjaku. Petelinji boj med Odgovornimi in Zofijinimi ljubimci.«

NČR ugotavlja, da novinarka Milojka Balevski ni preverila dejstev, ko je zapisala, da Boris Vezjak uporablja in se skriva za psevdonimom Zofijini ljubimci. Ta njena trditev je neresnična. Zofijini ljubimci je ime mariborskega društva, ki deluje že 15 let, ima okoli 100 članov in ima svoja pravila podpisovanja. Ne obstaja noben zapis, kjer bi se Boris Vezjak podpisoval z imenom društva, razen ko je to v preteklosti storil po funkciji kot predsednik društva (od česar pa je minilo že vsaj pet let). Neutemeljena je tudi novinarkina obtožba Borisa Vezjaka, da je njegov zapis o Gibanju odgovornih v Mladini 8. 6. 2012 motiviran kritično z namenom, da promovira društvo Zofijinih ljubimcev oz. da gradi lastno politično kariero. Boris Vezjak v Mladininem prispevku nikjer ne omenja društva Zofijini ljubimci, prispevek z delom društva nima nikakršne povezave, kot tendenciozno izpeljuje novinarka Balevski z idejo, da motivacijo za njen nastanek opiše kot nekakšen »petelinji boj« (prispevek nosi naslov in je ubran na to temo: »Steinbuch proti Vezjaku. Petelinji boj med Odgovornimi in Zofijinimi ljubimci«), tj. dvoboj med dvema civilnodružbenima skupinama. Prav tako je neresnična novinarkina izpeljava, da naj bi z zapisom v Mladini gradil lastno politično kariero. Enako velja za novinarkine očitke Vezjaku, da si je poskušal prilastiti zgodovino študentskega časopisa Katedra. Trditev je izmišljena, Boris Vezjak se o tej zgodovini ni izrekal, časopisa si tudi sicer ne bi mogel prilastiti, saj nikoli ni bil ne njegov lastnik, ne njegov izdajatelj, ne član ekipe, ki bi lahko odločala o njegovi usodi. Neresnična je tudi trditev, da je imel Boris Vezjak razmerje s študentko. Mediji so v preteklosti že ovrgli to možnost, ko so ugotovili, da gre za osebo, ki je v zadnjih 13 letih zalezovala najmanj štiri osebe. Novinarka se nikoli ni obrnila na pritožnika ali na kak drug način preverila točnost zapisanih podatkov, ki so napačni. S tem je kršila 1. člen Kodeksa.

NČR meni, da je novinarka v članku ravnala nekorektno, kompromitirajoče in osebno žaljivo, s tem ko je trdila je, da je zapis Borisa Vezjaka v Mladini o »Gibanju odgovornih« motiviran osebno in s politično ambicijo ter ga predstavila kot nekakšen »petelinji boj«, pri čemer je kompromitirala tudi društvo Zofijini ljubimci; zalezovanje njegove študentke pa je predstavila kot njegovo razmerje z njo. S tem je kršila tudi 2. člen Kodeksa.

Zaradi neodziva avtorice prispevka in odgovornega urednika NČR ni moglo ugotoviti, ali je Milojka Balevski psevdonim. V primeru, da gre za psevdonim, je za kršitve odgovoren odgovorni urednik podlupo.net Boštjan Jani Božič.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

Ljubljana, 5. decembra 2012

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča