Člani NČR

NČR sestavlja enajst članov. Devet članov je novinarjev (pet jih imenuje skupščina društva novinarjev, štiri skupščina sindikata novinarjev), dva člana sta predstavnika javnosti.

Kandidate iz javnosti se h kandidaturi za članstvo v NČR pozove z javnim razpisom.  Na razpis se lahko prijavijo ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Končni izbor dveh kandidatov opravita skupščini društva in sindikata, vsaka skupščina izbere enega kandidata.

Mandat članov NČR traja štiri leta.

Tatjana Pirc predsednica
Brane Piano podpredsednik

Ranka Ivelja
Sonja Merljak Zdovc
Nataša Štefe
Peter Merc
Igor Vobič
Damijana Žišt
Vanja Tekavec
Jure Tepina
Manica Janežič Ambrožič