Člani NČR

NČR sestavlja enajst članov. Devet članov je novinarjev (pet jih imenuje skupščina društva novinarjev, štiri skupščina sindikata novinarjev), dva člana sta predstavnika javnosti.

Kandidate iz javnosti se h kandidaturi za članstvo v NČR pozove z javnim razpisom.  Na razpis se lahko prijavijo ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Končni izbor dveh kandidatov opravita skupščini društva in sindikata, vsaka skupščina izbere enega kandidata.

Mandat članov NČR traja štiri leta.

Gojko Bervar predsednik
Jelena Aščić podpredsednica
Anja Gorenc
Katarina Vučko
Sonja Merljak Zdovc
Tatjana Pirc
Davorin Koron
Ranka Ivelja
Jernej Rovšek
Nina Jerman
Neva Železnik