Na podlagi česa NČR deluje

Delovanje Novinarskega častnega razsodišča je opredeljeno v statutih obeh novinarskih organizacij. Deluje v skladu s Pravilnikom o delu, ki ga sprejemata skupščini društva in sindikata. Spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov novinarjev, urednikov in drugih avtorjev novinarskih prispevkov presoja na podlagi Kodeksa novinarjev Slovenije. Novinarsko častno razsodišče je v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na specifičnih področjih (predvsem pri zaščiti ranljivih družbenih skupin) oblikovalo natančnejša priporočila in smernice za novinarsko poročanje. Pritožba na priporočila in smernice ni mogoča, razsodišče ne razsoja o kršitvi priporočil.