Poročanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami

Novinarka/novinar se:

  1. izogiba mitom in stereotipom o nasilju v družini in nasilju nad ženskami,
  2. javnost informira in ozavešča o nesprejemljivosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami,
  3. izbira strokovno usposobljene sogovornice in sogovornike,
  4. ne razkriva identitete vpletenih, če to ni v javnem interesu, in je obziren/obzirna pri razkrivanju podatkov in podrobnosti dogajanja,
  5. nasilje obravnava v družbenem kontekstu (nasilja NE opravičuje s kulturo, tradicijo in religijo),
  6. previdno izbira fotografije, posnetke in drugo vizualno gradivo.

Novinarke in novinarji naj poročanju o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami upoštevajo Kodeks novinarjev Slovenije in Smernice za poročanje o otrocih.

Priročnik-Kako-poročati-o-nasilju-v-družini.pdf