Poročanje o samomorih

Ključen temelj preprečevanja samomora

Odgovorno novinarsko poročanje o samomoru je eden izmed ključnih temeljev preprečevanja samomora. Takšno poročanje zmanjša verjetnost posnemanja samomorilnega vedenja, za katerega so ob objavah še posebej dovzetni mladostniki in posamezne ranljive skupine (ljudje v stiski, posamezniki z duševnimi boleznimi, ljudje, ki se identificirajo z zgodbami, o katerih se poroča …).

Poleg tega lahko mediji predstavljajo pomemben vir pri iskanju pomoči (npr. z naborom kontaktnih podatkov o strokovnjakih, ozaveščanjem o načinih reševanja problemov preko primerov, kjer so se ljudje uspešno soočili s stisko …). Pri zmanjševanju tveganja za samomorilno vedenje so prav tako pomembni prispevki o preventivnih vsebinah s področja duševnega zdravja.

Smernice o odgovornem poročanju o samomoru za medije

V letu 2010 so kot rezultat sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja v Sloveniji, in novinarji/uredniki nastale smernice o odgovornem poročanju o samomoru (izdal IVZ, 2010). V smernicah so navedeni načini primernega in manj primernega poročanja ter mednarodno sprejeta priporočila. V tem letu so bile po vseh slovenskih regijah izvedene delavnice za novinarje o tem, kakšno naj bo poročanje o samomoru. Nastajanje smernic je podprlo Društvo novinarjev Slovenije, ki je v svoj kodeks zapisalo:

Novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem vzroke in okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to obstaja javni interes. Izjema je poročanje o zgodovinskih osebah.

Povzetek smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru

 • Izkoristite priložnost, da javnost informirate in ozaveščate o pojavu samomora.
 • Izogibajte se jeziku, ki bi samomor predstavljal senzacionalistično, ga prikazoval kot nekaj sprejemljivega ali ga predstavil kot rešitev za težave.
 • Izogibajte se izpostavljanju in nepotrebnemu ponavljanju zgodb.
 • Izogibajte se podrobnim opisom metod pri samomorih ali pri poskusih samomora.
 • Izogibajte se podrobnim opisom in informacijam o lokaciji poskusa ali dokončanja samomora.
 • Bodite tenkočutni pri izbiranju naslovov, izogibajte se senzacionalističnemu slogu in besedi samomor v naslovu.
 • Bodite previdni pri izboru fotografij in videoposnetkov.
 • Premišljeno in previdno poročajte o samomorih znanih osebnosti.
 • Izkazujte skrb, empatijo in spoštovanje do ljudi, ki žalujejo zaradi samomora bližnjega.
 • Navajajte informacije o tem, kje poiskati pomoč v primeru duševne stiske.
 • Navajajte splošne nasvete o načinih pomoči.
 • Pišite o zgodbah ljudi, ki so premagali težave.
 • Upoštevajte dejstvo, da so v zgodbe o samomorih lahko vpleteni tudi novinarji in drugi predstavniki medijev.

Etično vodilo

Zaradi spoštovanja do umrlega in njegovih svojcev naj se tema samomora nikoli ne uporablja v namene večje branosti / gledanosti / poslušanosti medija.

 

Vir: http://zivziv.si/odgovorno-novinarsko-porocanje/

Smernice-za-porocanje-o-samomoru.pdf