Anže Voh Boštic proti Dejanu Steinbuchu in nepodpisanemu avtorju (Portal Plus)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Ranka Ivelja, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Nina Jerman, Jernej Rovšek, Katarina Vučko in Anja Gorenc (člani), je na seji 4. aprila 2017 v primeru Anže Voh Boštic proti odgovornemu uredniku Portala Plus Dejanu Steinbuchu in nepodpisanemu avtorju ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Anže Voh Boštic proti Dejanu Steinbuchu in nepodpisanemu avtorju (Portal Plus)

Anže Voh Boštic (v nadaljevanju pritožnik) trdi, da so bili v članku z naslovom »Tetra-biznis: Zakaj hočejo Američani poslušati našo policijo, posredniki pa zapravljati vaš denar«, ki je bil objavljen 10. januarja 2017 na spletnem portalu Portal Plus, kršeni 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa). Pritožbo je podal zoper nepodpisanega avtorja in odgovornega urednika portala Dejana Steinbucha.

Nepodpisani avtor članka je zapisal, da po njihovih »preverjenih informacijah odgovorni na MNZ natančno vedo, kaj se je v primeru Ornig dogajalo, ko gre za domnevni vdor v omrežje tetra, prav tako jim je zelo jasna vloga novinarja Anžeta Voha Boštica (Portal Pod črto); v odgovorih, ki smo jih z MNZ dobili na Portalu PLUS, je jasno, da policisti vedo, da se je o sodni preiskavi o vdoru študenta Orniga pisalo nepravilno in zavajajoče. In že bežen pregled novinarskih objav (kliping) pokaže, da je najbolj sistematično, podrobno in s kirurško natančnostjo o primeru Ornig-tetra pisal in še piše novinar Voh Boštic. Komu koristi takšno kaotično stanje na MNZ in v medijih?«

Pritožnik trdi, da je avtor z impliciranjem, da je bilo poročanje pritožnika o zadevi Tetra-Ornig nepravilno in zavajajoče, kršil prve štiri člene kodeksa. Po njegovem mnenju je kršil 1. člen kodeksa s tem, ker v članku ni jasno, na kakšen način je preveril točnost trditve, da je bilo poročanje o Tetri oziroma Ornigu nepravilno in zavajajoče. Zato pritožnik sklepa, da avtor teksta te trditve ni preveril.
Po pritožnikovem mnenju je bil kršen 2. člen kodeksa s tem, ko je avtor članka nekorektno in osebno žaljivo navajal oz. impliciral, da je pritožnikovo poročanje nepravilno, zavajajoče, da je njegova vloga zelo jasna in da piše s kirurško natančnostjo.
Avtor članka je po pritožnikovem mnenju kršitev 3. člen kodeksa s tem, ko ni niti poskusil pridobiti pritožnikovega odziva na obtožbe glede nepravilnega ali zavajajočega poročanja.
Prav tako pritožnik meni, da je avtor zamolčal informacije, ki so ključne za razumevanje teme, s tem, ko v svoj članek ni vključil ugotovitev glede Tetre/Orniga iz pritožnikovih prispevkov. S tem je po mnenju pritožnika kršil 4. člen kodeksa.

Steinbuch v odgovoru na očitke navaja, da so pri pisanju članka o Tetri pridobili odgovore tudi od MNZ, ki jim je »podalo točnost trditev« v dopisu z 25. novembra 2015.
Glede očitka o kršitvi 2. člena kodeksa Steinbuch navaja, da tudi pritožnik z navedbo virov v svoji pritožbi potrjuje, da s kirurško natančnostjo piše o primeru Tetra. Dejstvo pa je tudi, da s svojim pisanjem o Tetri v večkratniku presega pisanja vse drugih slovenskih medijev o tej isti tematiki, navaja Steinbuch.
Na pritožbo o kršitvi 3. člena novinar odgovarja, da ni bilo treba preveriti trditev ali se posvetovati s pritožnikom, saj so pri opisovanju tematike citirali oz. povzeli mnenje MNZ o avtorju.
Glede očitka o kršitvi 4. člena kodeksa pa Steinbuch navaja, da na Portalu plus vedno citira tudi druge vire, ko se loteva že popisanih zgodb s svojo optiko. Če bi bilo potrebno pri tem članku citiranje Voh Boštičevih tekstov, bi to storili, a po njegovih navedbah to ni bilo treba.

SKLEP:

Urednik je kršil 1. in 3. člen kodeksa, ni pa kršil 2. in 4. člena.

Obrazložitev: Odgovorni urednik ni razkril identitete avtorja, zato je prevzel odgovornost za očitane mu kršitve. Novinar se pri točnosti zbranih informacij in zapisanega, da je bilo poročanje o Tetri oziroma Ornigu nepravilno in zavajajoče, sklicuje na dopis MNZ, ki pa ga ne predloži NČR oz. ne postreže z ničemer, kar bi dokazovalo obstoj in resničnost vsebine takega dopisa. Glede na to, da pritožnik izpodbija resničnost te trditve, novinar pa z ničemer ne dokazuje nasprotnega, NČR ugotavlja, da je novinar kršil 1. člen kodeksa.

NČR ni ugotovil kršitve 2. člena kodeksa, saj navedba, da je pritožnik pisal o zadevi nepravilno in zavajajoče, ni osebno žaljiva. Še manj osebno žaljivi bi lahko bili navedbi, da je vloga pritožnika »zelo jasna« oziroma da je »pisal s kirurško natančnostjo«.

Gre pa pri navedbah o tem, da je pritožnik pisal nepravilno in zavajajoče, za hude obtožbe, sploh glede na poklic pritožnika, ki je novinar. Ker avtor članka ni pridobil odziva na te hude obtožbe, je kršil 3. člen kodeksa.

NČR ne ugotavlja kršitve 4. člena kodeksa. Širina tekstov je v pristojnosti ocene avtorja članka, pri čemer pritožnik konkretno ne navaja, kateri deli njegovih tekstov so ključni za boljše in celovitejše razumevanje teme.