Boris Vezjak zoper Danico Lorenčič – TVS

Novinarsko častno razsodišče v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Rajko Gerič (tajnik), Ranka Ivelja, Peter Jančič, Nada Ravter, Filip Šemrl in Neva Zajc (člani),

na 11. seji 14. decembra 2000 razsodilo, da novinarka Danica Lorenčič, novinarka TV Slovenija v prispeku Dlan v dlani ni kršila 1., 2., 8. in 9. točke člena Kodeksa novinarjev Slovenije, kot ji je to očital pritožitelj Boris Vezjak.

NČR pa ob tem opozarja na 8. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki novinarje

zavezuje, da pri obravnavi primerov, ki praviloma niso predmet javnega

obravnavanja in pri katerih prihaja do razkrivanja posameznikove intime,

ravnajo z zadostno mero rahločutnosti.

V objavo :

medijem