Stališče NČR/Teo Lipicer – POP TV

Novinarsko častno razsodišče je prejelo pobudo za postopek proti Teu Lipicerju, novinarju Dnevnika, ki je po mnenju ekipe POP TV, z oviranjem njihovega dela kršil prvo točko Kodeksa novinarjev Slovenije.

NČR je ugotovilo, da v pritožbeni zadevi POP TV- Teo Lipicer ni pristojno razsojati. Pritožitelj se sklicuje na prvo točko Kodeksa, ki jo člani NČR razumejo predvsem v smislu omogočanja neoviranega novinarskega dela s strani uradnih organov oziroma virov informacij.

Ob tem pa NČR ugotavlja, da je Teo Lipicer, ki je fizično napadel svoje novinarske kolege, ravnal nečastno in nedopustno.