Ana Jerebic zoper Branka Žunca-Večer

Novnarsko častno razsodišče v sestavi Vili Einspieler, predsednik, Rajko Gerič, Peter Habjanič, Peter Jančič, Nada Ravter, Neva Zajc, člani, je na seji 1.3. 2001, sprejelo naslednjo Razsodbo v primeru Anice Jerebic proti Branku Žuncu:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da je Branko Žunec s člankom Davčni dolžnici tudi sodnici, objavljenem v dnevniku Večer 31. 8. 2000, kršil 2. točko Kodeksa novinarske etike, ki novinarje zavezuje k skrbnemu preverjanju zbranih informacij.

Novinar Branko Žunec je v članku pisal o tem, da sta dve sodnici sodišča v Murski Soboti ob prodaji na carini zaplenjenega blaga kršili zakon ter da zoper njiju še vedno poteka sodni postopek.

Novinar je uporabljal navedbe iz zavržene kazenske ovadbe ter se skliceval na zapisnik davčne inšpekcije. Pri tem ni preverjal navedb ne pri oškodovanki ne pri davčni upravi.

Glede na ostre navedbe, ki jih je zapisal v članku, bi moral pridobiti tudi odgovor tistih ljudi, o katerih je pisal, da bi tako javnost celovito obvestil. Z dodatnim preverjanjem bi se lahko izognil objavi napačnih informacij, ki jih je pridobil od posameznikov, katerih identitete zaradi varovanja vira informacije javosti ni predstavil, s čimer je novinar prevzel odgovornost za točnost njihovih navedb.

Razsodba je bila sprejeta soglasno.

za Novinarsko častno razsodišče

Rajko Gerič, tajnik