Borut Smrekar zoper Marjana Zlobca-Delo

Novinarsko častno razsodišče v sestavi Vili Einspieler, predsednik, Rajko Gerič, Peter Habjanič, Peter Jančič, Nada Ravter, Neva Zajc, člani, je na seji 1.3.2001, sprejelo naslednjo razsodbo v primeru dr. Borut Smrekar proti Marijanu Zlobcu:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da je novinar Marijan Zlobec s komentarjem Opera ali balkanska krčma, objavljenem v časopisu Delo 1. 10. 1999, kršil 2. člen Kodeksa novinarske etike, ki novinarja zavezuje k preverjanju informacij.

Častno razsodišče je na podlagi uradnega dopisa kadrovske službe Opere in baleta Ljubljana, ugotovilo, da navedba o direktorjevih odpovedih ni resnična in da je avtor ni preveril, s čimer je kršil 2. točko Kodeksa.

Razsodba je bila sprejeta soglasno.

Za Novinarsko častno razsodišče

Rajko Gerič, tajnik