Ciril Brajer (Delo)

Novinarsko častno razsodišče je na svoji 21. seji 14. junija, sprejelo naslednjo

razsodbo v primeru člankov Cirila Brajerja:

NČR je soglasno ugotovilo, da novinar tednika Nedeljski dnevnik Ciril Brajer

s člankom “Po udarcih in brcah še zaušnica sodišča” ni kršil 1., 2. in 8.

točke Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev

Ciril Brajer je v članku navedel izrek iz odločbe, da je prekršek absolutno

zastaral. V obrazložitvi izreka Vlasta Osterc Uhanec ni pojasnila zakaj je

zadeva zastarala. Glede na javno znano počasnost obravanavanja zadev v

Ljutomeru, je lahko novinar upravičeno sklepal, da sodišče ni storilo vsega,

kar je v njegovi moči, da bi o tej zadevi odločilo v razumnem roku.

Navsezadnje z vidika oškodovanke ni pomembno, zakaj je bila kršena njena

pravica do poštenega sojenja in do sodnega varstva. Novinar se je postavil

na njeno stran, kar je v tem primeru, ko posameznik opozarja na nevzdržno

ravnanje državne institucije, v skladu z vlogo, ki jo imajo množična občila

pri demokratičnem nadzoru oblasti, upravičeno. Zato je očitek novinarju, da

je kršil 1. in 2. točko Kodeksa novinarjev RS, neutemeljen.

Sodnica Vlasta Osterc Kuhanec se je podpisala pod izid sojenja, tako da

ni nobenega utemeljenega razloga, da novinar v svojem članku ne bi objavil

njenega polnega imena in priimka. NČR ugotavlja, da se prizadeta sodnica,

glede na svojo javno izpostavljeno funkcijo, neupravičeno sklicuje na 8.

točko Kodeksa, po kateri mora novinar varovati človeško osebnost in njegovo

intimo, pri čemer se celo primerja z obema storilcema, katerih identiteto je

novinar zaščitil, ker mora, kadar obvešča s področja pravosodja, upoštevati,

da ni nihče kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.

Rajko Gerič

tajnik NČR