Predlog razsodbe (Marjana Triler, Delo)

Novinarsko častno razsodišče je soglasno sklenilo, da je novinarka Dela Marjana Triler v prispevkih Pravičniški srd (Delo, 6. 2. 2001) in Janez Kandare ne odneha (Delo, 22. 2. 2001) kršila 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Republike Slovenije. S pristranskim poročanjem, premalo skrbnim preverjanjem informacij in neločevanjem med poročilom in komentarjem je bralcem v prvem poročilu o sporni sečnji ob gradu Snežnik in civilnodružbeni protestni akciji J. K. onemogočila, da bi si ustvarili verodostojno sliko o omenjenem dogajanju.

Bralec sicer lahko že v prvem prispevku izve za ključna dejstva, med drugim, da so imeli gozdni delavci za svoje delo vsa soglasja in da je J. K. s konji oviral sečnjo, da bi tako pred posekom obvaroval več desetletij stare bukve in zaščitil sprehajalne in jahalne poti. Toda razloge za ravnanje obeh strani novinarka predstavi izrazito pristransko, v skladu s svojim stališčem v poročilu, da je “ironija vsega, da gre za vzdrževalna in obnovitvena dela na površinah, ki so last države, preprečuje pa jih posameznik…”.

Profesionalne standarde krši z navajanjem nepojasnjenih sumov o osebnostni neurejenosti J. K. ter zavestnim smešenjem njegovega početja in osebnosti, ko o njem piše kot o Kandaretovem Janezu, o “samooklicanem naravovarstveniku”, ki da protestestira “pod krinko varovanja narave”, in podobno. Mejo med pristranskostjo in nepristranskostjo prestopa tudi z neprimernim opisovanjem njegovega stališča (“v njegovo miselnost se je zasidralo stališče, da gozdarji (…) ustvarjajo v nebo vpijoče goloseke…”) in navajanjem nasveta sovaščanov, ki da “z zdravo kmečko pametjo” gozdarjem svetujejo, naj “tega Janeza iz Iga vasi za nekaj časa privežejo na deblo ene od smrek v grajskem parku”. Gre za pristop, ki bi si ga lahko novinarka privoščila v kolumni, ne pa v poročilu.

Novinarsko častno razsodišče ob tem še ugotavlja, da je pristransko poročanje v primeru, ko se posameznik v okviru civilnodružbene akcije bojuje proti domnevno škodljivemu ravnanju državnih institucij, sporno tudi z vidika vloge, ki jo morajo odigrati mediji pri demokratičnem nadzoru oblasti.