Mirjam Muženič-RTVS proti Vidi Gorjup Posinkovič-TV KOPER CAPODISTRIA

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Andrej Bartelj, Vili Einspieler – predsednik, Peter Jančič – razsodnik poročevalec, Rajko Gerič, Nada Ravter, Dušan Rogelj in Filip Šemrl je na seji 22. novembra 2001 sprejelo naslednjo razsodbo v primeru Mirjam Muženič proti Vidi Gorjup Posinkovič (TV Koper-Capodistria)

PRIMER: Mirjam Muženič proti Vidi Gorjup Posinkovič (TV KOPER-CAPODISTRIA)

Mirjam Muženič je po terorističnem napadu na New York in Washington za RTV Slovenija pripravila prispevek iz Aviana. Ker so v slovenskem programu TV Koper Capodistria ta prispevek brez njenega soglasja skrajšali in ob prispevku tudi niso navedli imena avtorice in snemalca, je vložila pritožbo Novinarskemu častnemu razsodišču proti Vidi Gorjup Posinkovič.

Muženičeva je zatrdila, da je bil v tem primeru kršen četrti odstavek 1. člena Kodeksa novinarjev RS, ki določa, da je nesprejemljiva zloraba z rezanjem, montažo ali na način, ki ponareja bistvo vira in drugi odstavek 11. člena kodeksa, ki določa, da nihče novinarju ne sme brez soglasja vsebinsko spremeniti, predelati ali bistveno skrajšati novinarskega izdelka in da ima novinar pravico podpisovati svoje prispevke.

Novinarsko častno razsodišče je o poteku dogodkov pridobilo dodatne informacije iz Koprskega studia in dne 25. oktobra 2001 opravilo javno obravnavo, na katero je poleg Muženičeve povabilo še urednico regionalne kronike Saro Jovič in novinarko Vido Gorjup Posinkovič.

RAZSODBA NOVINARSKEGA ČASTNEGA RAZSODIŠČA

NČR je sklenilo, da je bil v navedenem primeru kršen 11. člen kodeksa novinarjev RS; 1. člen kodeksa ni kršen

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče je soglasno ugotovilo, da je uredništvo TV Koper-Capodistria kršilo 11. člen Kodeksa novinarske etike RS, ker je brez izrecnega soglasja novinarke skrajšalo in spremenilo prispevek in gledalcev ni informiralo o avtorstvu.

Na podlagi pridobljenih izjav pa Novinarsko častno razsodišče ni moglo nesporno ugotoviti, kdo v uredništvu je napako zagrešil. Posinkovičeva z Muženičevo ni neposredno komunicirala. Urednica Jovičeva jo je v drugem pogovoru le obvestila, da prispevek ne bo v celoti objavljen; izrecnega soglasja za poseg ali celo za izpustitev navedbe avtorstva s tem ni pridobila.

Za to, da se nesporazumi v komunikaciji v uredništvu, katerih posledica so profesionalni spodrsljaji, ne bi ponavljali, mora poskrbeti uredništvo, meni NČR.

Novinarsko častno razsodišče pa ni pritrdilo očitku, da je bil kršen 1. člen kodeksa. Prispevek, ki je bil objavljen, ni bil skrajšan na način, da bi gledalce zavajal o dejanskem stanju.

Novinarsko častno razsodišče

predsednik

Vili Einspieler