DLSF zoper Agato Tomažič Delo/Mojco Dumančič TVS

Novinarsko častno razsodišče

Skupni organ DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler – predsednik, Nada Ravter, Ranka Ivelja, Peter Jančič in Filip Šemrl – razsodnik poročevalec je na seji 15. aprila 2002, sprejelo naslednjo razsodbo v primeru Društva ljubiteljev soške fronte proti Agati Tomažič (DELO) in Mojci Dumančič (TV SLO).

Primer: Društvo ljubiteljev soške fronte proti Agati Tomažič (DELO) in Mojci Dumančič (TV SLO).

Društvo ljubiteljev soške fronte avtoricama očita neobjektivno in zavajajoče poročanje o srečanju zbiralcev starih vojaških predmetov, ki je bilo 28.oktobra leta 2001 v Šempetru pri Gorici. Agata Tomažič, v članku pod naslovom »Po orožje kot v gozd po kostanj« v Delovi rubriki Panorama trikrat zapiše, da so »zbiratelji prinesli na srečanje na ogled in predvsem v prodajo svojo bero iz primorskih kavern in jarkov« ter, da se s »prodajo ostalin prve vojne veliko zasluži in da s srečanja spolzi precejšen del kulturne dediščine čez mejo«, Mojca Dumančič pa v Tedniku 4.oktobra 2001 na TVS, prav tako kot njena predhodnica, trdi da naropane ostaline soške fronte prodajajo na bolšjem trgu oziroma bolšjem sejmu prve vojne in da je treba ustaviti »plenilce in preprodajalce ostalin Posočja« ter, da je soška fronta zahtevala »milijon mrtvih«.

Društvo ljubiteljev soške fronte v prijavi trdi, da je bil v obeh primerih kršen 1.člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki v prvem odstavku govori o resničnem in neponarejenem obveščanju javnosti in tretji odstavek istega člena, ki govori o izpuščanju bistvenih in novinarju znanih dejstev, prikrivanje in zapiranje informacij, v prispevku Mojce Dumančič pa tudi 2.člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki zapoveduje, da mora biti arhivska slika primerno označena in 8.člen istega kodeksa, ki varuje človekovo osebnost in njegovo intimo pred neupravičenim in senzacionalističnim razkrivanjem v javnosti.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da v zadevi Društva ljubiteljev soške fronte proti Agati Tomažič (Delo) in Mojci Dumančič (TV SLO) nista bila kršena 1. in 8. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Novinarka Mojca Dumančič pa je v Tedniku 4. oktobra 2001 na TV SLO prekršila 2. točko Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče ni ugotovilo, da bi novinarki neresnično ali ponarejeno obveščali javnost ali izpuščali bistvena in novinarju znana dejstva.

Novinarsko častno razsodišče pa je pritrdilo očitku, da je Mojca Dumančič kršila 2.člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki zapoveduje, da mora biti arhivska slika primerno označena. V sklepnem delu prispevka v TV Tedniku je govorila o početju plenilcev in preprodajalcev ostalin soške fronte, hkrati pa s posnetkom prikazovala člane Društva ljubiteljev soške fronte na delovni akciji, za katero so bili leto prej nagrajeni s turističnim nageljnom.

Predsednik NČR

Vili Einspieler