Društvo Areal proti Heleni Kocmur in Alenka Brajnik (Delo)

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), je v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Filip Šemrl, Neva Zajc, Andrej Bartelj (razsodnik-poročevalec), Nada Ravter in Peter Jančič na seji 25. julija 2002 sprejelo naslednjo razsodbo v primeru Društvo Areal proti Heleni Kocmur, novinarki Dela, in proti Alenki Brajnik urednici Pisem bralcev (Delo).

Primer Društvo Areal proti Heleni Kocmur in Alenka Brajnik (Delo)

Društvo Areal oz. v njegovem imenu Janko Belin je 21. maja 2002 predlagalo NČR obravnavo komentarja Helene Kocmur “Pesek v oči”, ki je izšel v Delu 29. marca 2002, zaradi domnevne kršitve 1., 2., 8., 9. in 10. člena Kodeksa novinarjev RS, ter obravnavo ravnanja časopisa Delo zaradi domnevne kršitve 6. smernice 2. člena Kodeksa novinarjev RS.

Komentar z naslovom “Pesek oči” o nastajajoči zvezi društev uživalcev drog je avtorica napisala potem, ko se je udeležila tiskovne konferenc ob ustanovitvi te zveze na Vladnem uradu za droge, na podlagi pogovora z nekaterimi predstavniki tega urada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nastajajoče zveze in na podlagi svojega dolgoletnega ukvarjanja s problematiko drog v Sloveniji in drugod ter njenega poznavanja.

Pritožitelj trdi, da je “v tem članku zapisanih kup neresničnih trditev in obrekovanj, katerih namen je bil očrniti prizadevanja za samoorganiziranje uporabnikov drog”. Avtorica pa v svojem odgovoru na obtožbe med drugim pravi: “Menim, da takšno srečanje posameznikov, ki niso znali pojasniti, kolikšno članstvo imajo za seboj, katere uživalce zastopajo, kdo jih je pooblastil za to in kaj sploh želijo, ni v korist številnim uporabnikom drog, ki v resnici potrebujejo zagovorništvo in pomoč.” Avtorica v odgovoru na obtožbe svoja stališča in poglede, izražene v komentarju, dodatno argumentira, hkrati pa pojasni tudi ozadja, ki zadevo še osvetlijo.

SKLEP:

NČR je ugotovilo, da v zadevi Društvo Areal proti Heleni Kocmur in Alenki Brajnik (Delo) ni kršitve 1., 2., 8., 9., 10. in 6. smernice 2. člena Kodeksa novinarjev Republike Slovenije.

Obrazložitev:

Komentar je novinarska zvrst, v kateri avtor izraža svoje poglede in zavzema stališča. V obravnavanem primeru avtoričina kritična stališča niso v opreki s Kodeksom novinarjev RS.

NČR ugotavlja, da se pritožitelj neutemeljeno sklicuje, da naj bi bila kršena 6. smernica 2. člena Kodeksa novinarjev RS, s tem ko mu uredništvo Dela ni objavilo pisma bralcev, v katerem je predstavil svoje drugačne poglede. Navedena smernica množičnim občilom ne nalaga objave vseh pisem bralcev.

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča

V Ljubljani, 25. julija 2002