Primer M. Ž. proti Maji Remi (Nedelo)

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), je v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Filip Šemrl, Neva Zajc (razsodnica-poročevalka), Andrej Bartelj, Nada Ravter in Peter Jančič na seji 25. julija 2002, s petimi glasovi za in enim proti, sprejelo naslednjo razsodbo v primeru M. Ž. proti Maji Remi (Nedelo).

Primer M. Ž. proti Maji Remi (Nedelo)

M. Ž. je 17. januarja 2002 (dopolnitev vloge 28.2.2002) vložila predlog za začetek postopka proti Maji Remi, novinarki Nedela, zaradi domnevne kršitve 1., 2., 8. In 9. člena kodeksa novinarske etike v članku, “V Velenju preganjajo novinarje”, objavljenem v Nedelu 25.11. 2001.

Pritožnica očita novinarki, da je v zvezi s postopkom na Okrajnem sodišču v Velenju in odredbo o prepovedi razkazovanja fotografije, posnete na javnem prostoru, v naslovu zapisala da “V Velenju preganjajo novinarje”. Trdi še, da ne drži, da njena fotografija ni bila v javnosti in da niso resnične številke, ki navajajo ceno odkupa fotografije in škodo v tožbi zoper fotografa. Pritožnica še trdi, da je uporaba kratic ni zavarovala v okolju, kjer živi in da je postopek v zvezi z njeno tožbo označila kot “smešnico”.

SKLEP:

NČR ni ugotovilo kršitve Kodeksa novinarjev RS, saj identiteta pritožnice ni bila razkrita, fotografija, o kateri je beseda, pa nikoli ni bila objavljena, torej ne more biti predmet razsojanja. V zapisu naveden delno napačen znesek zahtevane odškodnine, v tem primeru, ni kršitev Kodeksa

novinarjev RS.

Obrazložitev:

Ker identiteta pritožnice v časopisu ni bila razkrita, NČR nima osnov za razsojanje o okoliščinah nastanka fotografije in posledic ter odzivov okolja, v katerem živi pritožnica. Napaka v navedbi škode ne spremeni vsebine članka in je NČR ne more obravnavati kot kršitev Kodeksa novinarjev RS. NČR sodi, da novinarka ni “šla čez rob” dovoljenega ali sprejemljivega.

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča

V Ljubljani 25. julija 2002