Maša Žagar proti Boštjanu Videmšku in Boštjanu Tadelu (Polet)

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Enispieler (predsednik), Peter Jančič, Ranka Ivelja, Andrej Bartelj, Filip Šemrl, Nada Ravter (člani) je na seji 25. septembra 2002 sprejelo razsodbo v primeru Maša Žagar proti novinarju Boštjanu Videmšku in uredništvu priloge Polet.

Primer Maša Žagar proti Boštjanu Videmšku in Boštjanu Tadelu, novinarju in uredniku Delove priloge Polet

Maša Žagar se je na častno razsodišče pritožila, ker je bilo v četrtkovi prilogi Dela Polet 4.4. 2002 med pismi bralcev objavljeno njeno osebno elektronsko pismo novinarju Boštjanu Videmšku. Žagarjeva v pritožbi ocenjuje, da je novinar grobo prekršil kodeks novinarske etike, ker je dopustil, da je zasebno pismo krožilo po računalniški mreži časopisa in bilo, čeprav je bilo mogoče razbrati, da ne gre za pismo bralcev, objavljeno med pismi bralcev.

O primeru je častno razsodišče opravilo javno obravnavo, deloma tudi zato, ker je bilo po odzivih Žagarjeve in revije Polet mogoče sklepati, da bi lahko dosegli poravnavo, ki bi bila v korist obeh strani. Na javno obravnavo sta prišla novinar Boštjan Videmšek in urednik Boštjan Tadel, Maša Žagar pa se je opravičila zaradi službenih obveznosti. Predstavnika Poleta sta povedala, da so z objavo storili napako, ravnali v nasprotju s kodeksom in da so pripravljeni storiti, kar je mogoče, da bi popravili škodo. Na vprašanje, ali so spremenili način dela, da se podoben primer ne bi več ponovil, so odgovorili pritrdilno. Med drugim so po dogodku, a ne le zaradi tega, rubriko pisem bralcev povsem ukinili. Pri možnosti poravnave, ker se seje Maša Žagar ni udeležila in je izrazila tudi dvom, ali bi bila v njeno korist, častno razsodišče ni vztrajalo.

SKLEP:

Uredništvo revije Polet je z objavo pisma novinarju med pismi bralcev prekršilo smernico 6.2 drugega člena kodeksa novinarske etike, ki določa, da med pisma bralcev štejemo le jasno označene dopise za javno objavo in da se mora urednik v primeru dvoma z avtorjem posvetovati.

Obrazložitev:

Pismo Maše Žagar ni bilo označeno kot dopis za objavo med pismi bralcev. Ravnanje uredništva, ki ni preverilo, ali se avtorica z javno objavo strinja, in je pismo novinarju objavilo, je nedopusten in očiten primer napačnega ravnanja. Razsodišče se ni odločilo, da bi bil za to kršitev kodeksa kriv novinar Boštjan Videmšek, saj po zagotovilih na javni obravnavi ni bil urednik rubrike pisem bralcev, ki odgovarja za objavljeno.

O dilemi, ali je dopustno, da je novinar pismo, ki ga je prejel na elektronski naslov, pokazal sodelavcem (da je krožilo po mreži), se častno razsodišče ni opredelilo, saj sodi med takšne, ki jih kodeks etike in siceršnja pravila ravnanja ne določajo natančno. Po vsebini je bilo pismo odziv bralke na pisanje novinarja, ki vsebuje ocene o dogajanju v neki športni panogi, in ni vsebovalo posebnih intimnosti. Zato je težko najti utemeljitev, zakaj bi takšnega pisma, če je kritično ali pohvalno, novinar ne bi smel pokazati sodelavcem.

V Ljubljani, 27. septembra 2002

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča