Rosvita Pesek (TVS) proti Bojanu Požarju (Slovenske novice)

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR) je na seji 23. januarja 2003 sprejelo razsodbo v primeru Rosvita Pesek proti Bojanu Požarju. NČR je razsodilo, da so bili kršeni 1., 2., in 9. člen kodeksa, o 1. in 2. členu je bila odločitev soglasna, o kršitvi 9. člena pa je bil izid glasovanja 5:4. Za kršitev so glasovali Nada Ravter, Andrej Bartelj, Dušan Rogelj, Ranka Ivelja, Neva Zajc proti pa Vili Einspieler, Rajko Gerič, Peter Jančič in Filip Šemrl.

PRIMER: Rosvita Pesek (TV SLO) proti Bojanu Požarju (Slovenske novice)

Rosvita Pesek, novinarka TV SLO, je 3.9.2002 na NČR naslovila pritožbo zoper avtorja zapisa z naslovom »Afera Pesek ali pesek v oči« Bojana Požarja, ki je bil objavljen v Slovenskih novicah 24. avgusta 2002, zaradi domnevne kršitve kodeksa slovenskih novinarjev oziroma poklicnih in etičnih meril novinarskega dela. Pritožnica novinarju očita kršitev 1., 2. in 9. člena kodeksa.

Bojan Požar je v članku, ki dopušča, da se je zgodba odvijala drugače, zapisal tudi domnevo, da je Peskova, zaradi prejete podkupnine na konspirativnem sestanku v nekem lokalu z Alfredom Killerjem (član sveta RTV) in Markom Pogorevcem (generalnim direktorjem policije), preprečila predvajanje prispevka o aferi Metalka avtorice Pike Simič v oddaji Tednik. Uredništvo Slovenskih novic, ki naj bi v tem primeru opremilo članek z naslovom, podnaslovom in podpisi pod fotografijami, pa je v podnaslovu v trdilni obliki tudi zapisalo, da se je konspirativni sestanek dejansko zgodil. Na javni obravnavi je Peskova poudarila, da zapisane trditve niso resnične, in da Požar niti za eno trditev, ki jo je napisal v pogojniku, nima očividcev in dokazil znanega porekla. Požar pa se je skliceval na govorice, ki jih je preverjal na Uradu za preprečevanje korupcije, in na vir informiranja, ki ga ne želi razkriti.

SKLEP:

Novinar je prekršil 1., 2. in 9. člen kodeksa slovenskih novinarjev. Uredništvo Slovenskih novic je prekršilo 2. člen kodeksa slovenskih novinarjev.

Obrazložitev: Novinar je v članku, ker je izpustil bistvene in znane informacije, nepopolno obveščal javnost in s tem prekršil 1. člen kodeksa slovenskih novinarjev, ki ga zavezuje k resničnemu in neponarejenemu obveščanju javnosti. Novinar mora pri objavi informacij, ki vsebujejo hude obtožbe na račun posameznikov, skušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. Ker je novinar dolžan takšno informacijo, zlasti če gre za govorice, ki so lahko le vir za njegovo nadaljno raziskavo, pred objavo skrbno preveriti, je avtor kršil tudi 2. člen kodeksa slovenskih novinarjev. Za zgodbo v kateri novinar dopušča možnost, da je nekdo prejel podkupnino, odgovor prizadetega ni irelevanten, pri čemer ne vzdrži Požarjevo pojasnilo, da je bila druga plat zgodbe objavljena že v časniku Delo, ker vsi bralci ne berejo obeh dnevnikov. Čeprav Požar trdi, da uredništvo razpolaga z izjavo enega od udeležencev, ki potrjuje, da je sestanek bil, se v primeru, če informacije ni mogel pridobiti drugače, kot da se je dogovoril o anonimnosti vira, ne bi smel zadovoljiti le z objavo govoric. Četudi je bilo mogoče o njihovi utemeljenosti sklepati na podlagi anonimne prijave Uradu za preprečevanje korupcije, sporne navedbe v članku pa je zapisal v pogojniku.

NČR je Peskovi pritrdilo tudi, da bi bil kršen 9. člen kodeksa z objavo neosnovanih obtožb, napadov, laži, razžalitev in klevet. Avtor spornega prispevka je z objavo hude obtožbe, da je Rosvita Pesek sprejela podkupnino za to, da bi preprečila objavo prispevka v oddaji Tednik na TV Slovenija, Peskovo javno oblatil.

Da gre za klevetanje in ne zgolj za nepopolno in neresnično obveščanje javnosti, dokazuje dvoje. Avtor spornega prispevka je štiri dni pred objavo svojega prispevka v Slovenskih novicah lahko v Delu prebral, da Peskova zagotavlja, da na odločitev, da prispevek ne bo objavljen, ni vplivala, in da je to Delovemu novinarju potrdila tudi urednica Tednika Barbara Jerman. Na podlagi tega bi lahko Požar (enako) utemeljeno domneval, da govorice o podkupnini niso točne, saj ni bilo motiva za podkupovanje. Kljub temu je neosnovano obtožbo objavil, navedeno pa zamolčal. Da je Peskovo zavestno blatil (klevetal) dokazuje tudi to, da je potvoril vsebino pisnega odgovora vodje vladnega urada za preprečevanje korupcije Boštjana Penka. V tem odgovoru, ki si ga je lahko ogledalo tudi NČR, je ta pojasnil, da so spomladi prejeli anonimno prijavo zoper Peskovo, da pa so jo nemudoma odstopili policiji, ker se je prijava nanašala na konkretno osebo, v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. Bojan Požar ve ali bi moral vedeti, da mora omenjeni urad tako ravnati ob vsaki tovrstni prijavi in da omenjeni odgovor ne pomeni nič drugega, kot da so zadevo predali tisti službi, ki je za preiskovanje sumov, povezanih s storitvijo kaznivega dejanja, pristojna, to je policiji. Iz odgovora vodje urada Boštjana Penka torej nikakor ni bilo mogoče sklepati, da obstaja podlaga za sum očitane storitve kaznivega dejanja korupcije, kar v omenjenem prispevku namiguje, v prispevku Novinarka jadikuje, policija preiskuje, pa eksplicitno trdi Požar.

Ob informacijah, ki jih je Bojan Požar imel in zamolčal, ni mogoče sklepati drugega, kot da je to storil zavestno – zato, da bi od neprepričljive novinarske zgodbe še kaj ostalo. Da je s tem Peskovo javno oklevetal kot koruptibilno novinarko, ga od te namere žal ni odvrnilo.

NČR je pritožiteljici pritrdilo, da je bil z objavo zavajajočega podnaslova kršen tudi 2. člen kodeksa slovenskih novinarjev. Zaradi utemeljitve avtorja, da so naslovi, podnaslovi in najave delo drugih v uredništvu, je NČR presodilo, da je kršitev zagrešilo uredništvo Slovenskih novic in ne novinar. Iz članka je razvidno, da trditev, ki je zapisana v podnaslovu, potvarja njegovo vsebino.

Pravni pouk: Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 23. januarja 2003

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča