Tiskovna predstavnica SDS Alenka Paulin proti Mojci Pašek (TVS)

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Enispieler (predsednik), Peter Jančič, Dušan Rogelj, Filip Šemrl, Nada Ravter, Rajko Gerič (člani) je na seji 23. januarja 2003 sprejelo razsodbo v primeru Alenka Pavlin (SDS) proti Mojci Pašek (TV Slovenija). NČR je soglasno razsodilo, da novinarka ni kršila kodeksa novinarjev Slovenije. Prekršilo pa ga je Uredništvo Informativnega programa TV Slovenija.

Primer: Tiskovna predstavnica Socialdemokratske stranke (SDS) Alenka Paulin proti Mojci Pašek (TV Slovenija)

Tiskovna predstavnica Socialdemokratske stranke (SDS) Alenka Paulin se je pritožila, da bi naj novinarka Mojca Pašek prekršila prvi člena kodeksa (resnično in neponarejeno obveščanje), ker je bil v njenem prispevku o zasedanju Evropske ljudske stranke (EPP) v Ljubljani, ki je bil objavljen 16.9. 2002, napačno podnaslovljena izjava vodje poslanske skupine EPP Hansa-Gerta Poetteringa. Izjava, da so opozicijske stranke bolj (od vladnih) kritične do razmer v državi, je bila podnaslovljena, da bi naj bile opozicijske stranke bolj kritične do Evropske unije. Iz nacionalne televizije so na pritožbo odgovorili, da se je napaka pri podnaslavljanju res zgodila, da pa je ni zagrešila novinarka, ampak prevajalka. V oddaji Utrip, ki povzema tedensko dogajanje, so se ponovitvi napake izognili.

SKLEP:

Častno razsodišče je ugotovilo, da novinarka Mojca Pašek ni kršila 1. člena kodeksa novinarjev Slovenije. Uredništvo Informativnega programa TV Slovenija je kršilo 4. člen kodeksa.

Obrazložitev: Z objavo vsebinsko napačnega prevoda je nacionalna televizija v informativni oddaji napačno informirala javnost o stališčih opozicijskih političnih strank. Ugovor, da je šlo za nehoteno napako, ki se je zgodila v prevajalski službi, bi bilo mogoče sprejeti kot pojasnilo, če bi uredništvo napako takoj, ko so jo ugotovili, samoiniciativno popravilo. Popravek so zahtevali tudi predstavniki SDS v svoji pritožbi uredništvu TV Slovenija.

Dejstva, da se je uredništvo v oddaji Utrip (tedenski pregled dogajanja) izognilo ponovitvi napake, ni mogoče razumeti in sprejeti kot popravek. To je bil neustrezen odziv, ki gledalcev televizije na povsem napačno informacijo, ki jim je bila posredovana, ni obvestil ne pravočasno in ne na pravi način. Zato je razsodišče odločilo, da je uredništvo kršilo 4. člen kodeksa novinarjev Slovenije.

Častno razsodišče je odločilo, da za kršitev kodeksa ni odgovorna novinarka Mojca Pašek, ker je iz informacij, ki jih je razsodišče pridobilo iz nacionalne televizije, razvidno, da je napačen podnaslov delo prevajalke. Novinarka napake ni zagrešila in je tudi preprečiti ni mogla.

Pravni pouk: Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 23. januarja 2003

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča