Društvo ŠKUC proti uredniku glasila Maturant&ka Gorazdu Suhadolniku

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR) v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Andrej Bartelj (razsodnik poročevalec), Dušan Rogelj, Filip Šemrl, Neva Zajc, Ranka Ivelja je na seji 13. marca 2003 sprejelo razsodbo v primeru Društvo ŠKUC proti Gorazdu Suhadolniku (Maturant/ka).

Primer: Društvo ŠKUC proti uredniku glasila Maturant/ka, Gorazdu Suhadolniku

Društvo ŠKUC iz Ljubljane je 11. novembra 2002 sprožilo postopek pred NČR zaradi objave prispevka Sestre: Samo bolezen v lanski oktobrski številki glasila Maturant/ka, s čimer naj bi urednik Gorazd Suhadolnik prekršil 23. člen Kodeksa slovenskih novinarjev in 8. člen Zakona o medijih, češ da je “prispevek uperjen zoper istospolno usmerjene moške” in da to “eksplicitno diskriminatorno besedilo neposredno spodbuja k sovraštvu in nestrpnosti na osnovi spolne usmerjenosti”. Urednik na pritožbo, ki mu jo je NČR poslalo, ni odgovoril.

SKLEP:

NČR je razsodilo, da je urednik glasila Maturant/ka Gorazd Suhadolnik z objavo spornega prispevka prekršil 23. člen Kodeksa slovenskih novinarjev.

Obrazložitev. Prispevek Sestre: Samo bolezen anonimnega avtorja, podpisanega z Gorjanec, Gimnazija Bežigrad, je nestrpen in prezirljiv pamflet do istospolno usmerjenih moških. Da ne gre za umetniški izdelek, je posredno priznal tudi anonimni avtor sam v pogovoru z novinarjem J. Aleksićem (Mladina št. 51/52, 23. december 2002), ko pravi: “Mislim, saj pesem ni lepa, roko na srce je nagravžna, ampak, jebi ga, to je pač zajebancija!”.

S tem, ko je urednik pamflet objavil v publikaciji, ki je namenjena najširšemu krogu mladih, je prekršil 23. člen Kodeksa slovenskih novinarjev, ki zapoveduje: “Novinar se mora izogibati rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim in geografskim stereotipom in stereotipom, povezanimi s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom in socialnim položajem. Diskriminacija zaradi spola, pripadnosti etnični, verski, socialni ali narodni skupnosti, žalitev verskih čustev in običajev ter netenje mednacionalnih trenj niso dopustni.”

NČR še opozarja, da je objava tega pamfleta v nasprotju z 8. členom Zakona o medijih, ki pravi: “Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.” V 18. členu, 3. alinea, pa zakon pravi: “Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če ta zakon ne določa drugače.”

Pravni poduk. Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 13. marca 2003

Vili Einspieler,

predsednik Novinarskega častnega razsodišča