Gregor Preac proti Nedelu (Romana D. Šeruga) / Izjava NČR in poziv novinarjem

Izjava NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Dušan Rogelj (razsodnik poročevalec), Ranka Ivelja, Filip Šemrl in Neva Zajc, je na seji 13. marca 2003 sprejelo izjavo v primeru Gregor Preac proti Nedelu (odg. ur.). Korespondenčno sta izjavo potrdila tudi Rajko Gerič in Andrej Bartelj.

PRIMER: Gregor Preac proti Nedelu – odg. urednica Romana Dobnikar Šeruga

Novinar Gregor Preac iz Maribora je 7. novembra 2002 NČR opozoril na svetovalno rubriko Nedela Zapelji me, v kateri gre po njegovem mnenju za »britje norca iz kupcev«. V pismu je opozoril na dvoje: na po njegovem mnenju neupravičeno zaslužkarstvo (češ da trgovec v konkretnem primeru ponuja izdelek po odločno previsoki ceni) in da uredništvo časnika rubrike, v kateri se je informacija pojavila (Zapelji me), ni ustrezno označilo. Ker po njegovem mnenju bralcu ni jasno, ali gre v rubriki za novinarska ali oglasna sporočila, je prepričan, da odgovorna urednica tednika s tem krši 7. člen Kodeksa novinarjev RS (prejšnja različica kodeksa).

NČR je pritožbo G. Preaca obravnavalo 17. oktobra 2002 in 30. januarja 2003. Ugotovilo je, da za prvo vprašanje ni pristojno. V zvezi z nejasnostjo narave sporočil v omenjeni rubriki Nedela pa je zahtevalo pojasnilo odgovorne urednice časnika.

Romana Dobnikar Šeruga je v pojasnilu, ki ga je po elektronski pošti posredovala 8. januarja 2003, zatrdila, da v rubriki Zapelji me ne objavljajo oglasnih sporočil. Izbor in način predstavitve izdelkov in storitev uredništvo prepušča sodelavcem. Na vprašanje, ali so avtorji teh prispevkov novinarji, Šerugova ne odgovarja.

NČR je ugotovilo, da je uredništvo Nedela v zadnjih, februarskih številkah časnika rubriko dopolnilo s pripisom: Izbor je delo avtorjev oziroma uredništva in ga ne naročajo ali plačujejo morebiti omenjena podjetja.

***

Izjava NČR in poziv novinarjem v zvezi s sodelovanjem v oglasnih in svetovalnih rubrikah

Sodelovanje novinarjev v oglasnih in t.i. svetovalnih rubrikah, v katerih se priporočajo določeni izdelki in storitve, je v nasprotju z določili Kodeksa slovenskih novinarjev in nezdružljivo z opravljanjem poklicnega dela novinarjev. Uredništva morajo spoštovati določbe kodeksa (od točke 13. do 16.) in novinarjev ne smejo zavezovati ali drugače spodbujati k takšnemu delu. Uredništva morajo spoštovati tudi določila Zakona o medijih in oglase ustrezno označiti. Na to je Društvo novinarjev Slovenije opozorilo tudi z Listino o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora, ki jo je skupščina društva sprejela 29. novembra 2001 v Izoli.

Objavljanje priporočil za nakup izdelkov in storitev v medijih ni sporno. Nedopustno pa je: če taka priporočila pripravljajo novinarji in če mediji bralcev, poslušalcev in gledalcev ne opozorijo, da gre za oglasna sporočila, ne glede na to, ali so plačana, kompenzirana ali pa je razlog za njihovo objavo kakšen drugačen dogovor.

NČR v zvezi s tem opozarja na določila Kodeksa slovenskih novinarjev v poglavju Konflikti interesov – točke 13, 14, 15 in 16, ki govorijo o nedopustnosti prikritega oglaševanja ter o novinarjevi obveznosti in odgovornosti, da se izogiba situacijam, v katerih bi lahko prišlo do konflikta oglaševalskih in novinarskih interesov. Kodeks slovenskih novinarjev je dostopen na spletni strani http://www.novinar.com/.

Dosledno upoštevanje naštetih členov Kodeksa novinarjev Slovenije torej pomeni, da novinarji kot avtorji ali kako drugače ne smejo sodelovati pri nastajanju ne oglasnih ne »PR« ne t.i. svetovalnih sporočil in rubrik. Uredništva pa morajo v skladu z določili zakona o medijih take prispevke in rubrike jasno identificirati; če že oblika in tipografija oglasa ne pričata o naravi oglasnega sporočila, potem s pripisom »Oglas« ali »Oglasno sporočilo«, radio in TV pa s prepoznavnim zvočnim oz. slikovnim signalom – napovednikom.

NČR ob tem poziva uredništva, ki se tem določilom še niso prilagodila, da to storijo.

Novinarje, ki v okviru svojega dela na lastno pobudo ali na pobudo uredništev pripravljajo (tudi) oglasne prispevke, pa NČR opozarja, da s tem – ne glede na to, ali so za to svoje delo plačani ali kako drugače materialno ali nematerialno stimulirani – kršijo Kodeks slovenskih novinarjev in s tem tvegajo izključitev iz vrst poklicnih novinarjev.

V Ljubljani, 13. marca 2003

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča