Sklep o zavržbi primera: Zvonka Tepina proti Jelki Šprogar (Večer)

Novinarsko častno razsodišče

Skupni organ DNS in SNS

Sklep o zavržbi primera

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR) v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Filip Šemrl, Andrej Bartelj, Peter Jančič, Nada Ravter (člani) je na seji 23. aprila 2003 v primeru Zvonka Tepina proti Jelki Šprogar (Večer) ocenilo, da vloga ne vsebuje vsebinskih razlogov za obravnavo.

Primer: Zvonka Tepina proti Jelki Šprogar (Večer)

Zvonka Tepina očita uredništvu Večera, da je kršilo 1. in 2. člen kodeksa novinarjev Slovenije, ker je 27. januarja 2003 v pismih bralcev objavilo polemiko dr. Petra Stariča na njen prispevek objavljen 18. januarja v Sobotni prilogi Dela PP 29. Njen odgovor je Večer, ki ni objavil pisma pritožnice, ki je bil povod za polemiko, objavil šele 18. februarja. Pritožnica je prepričana, da bi moralo uredništvo, glede na objavljene hude obtožbe, pridobiti tudi njen odziv.

Na pritožbo Tepinove, da pismo dr. Stariča neposredno ne navaja, da je odgovor na njeno pisanje v Delu, je Jelka Šprogar odgovorila, da je iz pisma kljub temu mogoče ugotoviti, da se je zgodba pričela v Delu. Zavrnila je očitek, da je skušala odgovor pritožnice zadržati. Pojasnila je še, da ga je, čeprav z zamudo, ki je nastala zaradi zapletov z elektronsko pošto, objavila v prvem možnem terminu.

SKLEP:

NČR je sklenilo, da bo v primeru Zvonka Tepina proti Jelki Šprogar (Večer) ravnalo v skladu s 24. členom Pravilnika o delu NČR, ki daje razsodišču diskrecijsko pravico, da s kvalificirano večino odloči, da ne bo razsojalo o vlogah, za katere oceni, da ne vsebujejo vsebinskih razlogov za obravnavo.

V Ljubljani, 23. aprila 2003

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča