Ludvik Toplak in Jurij Toplak proti uredništvu POP TV in 24ur.com


Clanek_24ur_stran1


Clanek_24ur_stran2

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspiler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Peter Jančič, Brigita Mohorič, Jože Možina in Davorin Koron (člani) je na seji 10. decembra 2003, v primeru Ludvik Toplak in Jurij Toplak proti POP TV in 24ur. com razsodilo, da uredništvi POP TV in spletnih strani 24ur.com nista kršili Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer:

Ludvik Toplak in Jurij Toplak proti uredništvu POP TV in 24ur.com

Pritožnika dr. Ludvik in mag Jurij Toplak trdita, da sta uredništvi POP TV v oddaji 24 ur ( 6. julija 2003) ter spletnih strani 24.com objavili neresnično in napačno informacijo, češ, da Ludvik Toplak od Mestne občine Maribor zahteva več kot pet milijonov tolarjev, da bi njegov sin zapustil občinsko kadrovsko stanovanje. Pritožnika sicer ne navajata, kateri člen naj bi bil kršen, vendar razsodišče domneva, da se sklicujeta na 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Namestnik direktorja informativnega in športnega programa POP TV Vine Bešter pritožnika popravlja, da tega dne o primeru niso objavili nobenega prispevka, so ga pa imeli dan prej, sploh pa so vso zgodbo objavili v štirih nadaljevanjih. Pri tem so objavili izjave vseh vpletenih, ob pritožnikih še izjavi direktorice mariborskega stanovanjskega sklada in mariborskega župana. V nobenem od prispevkov niso objavili stavka, ki je zmotil pritožnika, vse trditve pa so bile objavljene v pogojniku.

Bešter tudi navaja, da pritožnika nista zahtevala kakršnihkoli popravkov, (o čemer sicer le-ta pišeta, da se za to nista odločila, ker da nikoli ne bi uspela izbrisati madeža, ki ga je ta objava povzročila).

Urednica spletne strani Erika Repovž pa navaja, da je besedilo v 24ur.com povzeto po vesti Slovenske tiskovne agencije, ki sama povzema Dnevnikovo besedilo.

SKLEP:


Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da uredništvi POP TV in 24ur.com nista kršili 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

POP TV je, vsaj glede na navedbe in dokazila, korektno povzela bistvena dejstva, poleg tega pa je dala priložnost za pojasnilo tudi pritožnikoma. Celo sama se v pritožbah proti drugim novinarjem sklicujeta prav na svoje navedbe za POP TV. Novinarsko častno razsodišče je že ugotovilo, da so novinarji pri poročanju o morebitni zamenjavi kadrovskega stanovanja bivšega rektorja v prid sinu in navajanju zahtevka po denarni kompenzaciji v višini dobrih pet milijonov, o tem pisali po informacijah uradnega vira. NČR tudi ugotavlja, da se je, kljub različnim predhodnim ponudbam za zamenjavo stanovanja, vsa zgodba na koncu zožila na zamenjavo, kjer je šlo za zahtevek za izplačilo petmilijonske razlike, kolikor so se ocene vrednosti stanovanj, obeh vpletenih strani, razhajale.

To velja tudi za objavo na spletni strani 24ur.com, kjer je povzeto besedilo Slovenske tiskovne agencije, ki je povzela Dnevnikov prispevek.

Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.