Odgovor na pobudo za obnovo postopka

Primer: Združenje veteranov vojne za Slovenijo je predlagalo obnovo postopka pred častnim razsodiščem, ker se ne strinja z razsodbo, da novinar Bojan Bauman (Večer) s poročilom “Vojni zločini in administrativni genocid”, ni kršil kodeksa novinarske etike. Združenje zatrjuje, da bi naj novinar kršil kodeks in tudi ustavne svoboščine in pravice borcev osamosvojitvene vojne

SKLEP:

Častno razsodišče je zavrglo pobudo za obnovo postopka Združenje veteranov vojne za Slovenijo proti Bojanu Baumanu (Večer).

Obrazložitev: Po pravilniku o delu častnega razsodišča lahko to obnovi postopek, če pobudnik predstavi nova dejstva ali dokaze, ki bi lahko vplivali na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. Častno razsodišče opozarja, da ne držijo trditve iz pobude za obnovo postopka, da imajo novinarji po zakonu dostop do vseh dokazov in podatkov o tem primeru (ravnanju policije v času osamosvajanja). Podatke so si mediji v času afere Vič-Holmec pridobili in javnost obveščali, ne da bi jim zakon in ureditev delovanja institucij dostop do podatkov omogočala. Policijski in tožilski arhivi javnosti niso bili in niso odprti in dostopni. Medijem in javnosti je v zadnjem času z odločitvami v policiji že tako zelo omejen dostop do podatkov o ravnanju organov pregona dodatno onemogočen s sklicevanjem na zakon o varovanju osebnih podatkov. V pobudi za obnovo postopka Združenje sicer ne navaja dejstev, ki jih častno razsodišče ne bi poznalo in o njih razpravljalo že med oblikovanjem razsodbe o primeru. Zato obnova postopka ni mogoča.