Novinarsko častno razsodišče od 1988 do 1999

Na elektronskem naslovu

http://mediawatch.ljudmila.org/bilten/seznam/06/etika/

najdete prispevek Sandre Bašič Hrvatin, ki je pregledala in analizirala na častno razsodišče prispele vloge in sprejete razsodbe od leta 1988 do 1999.

Obseg dela častnega razsodišča se je v zadnjih letih občutno povečal, saj je od začetka leta 2002 do aprila 2004 na NČR prispelo kar 73 novih vlog.