Zavržba primera Odbora lastnikov stanovanj Celovška 181 proti Iztoku Klemenčiču (Mladina)


Primer:

V imenu Odbora lastnikov stanovanj Celovška 181 Ljubljana je predsednik odbora Zoran Ban na Novinarsko častno razsodišče naslovil pobudo za začetek postopka kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije zoper novinarja Iztoka Klemenčiča v članku z naslovom »Bariera sredi Šiške« v tedniku Mladina, ki je izšel 15.12.2003.

Pritožniki pozivajo Novinarsko častno razsodišče naj »zavzame stališče« do novinarjevega pisanja in trdijo, da je avtor z insinuacijami in netočnimi navedbami oblatil stanovalce bloka, jih zmerjal z neprimernimi izrazi, žalil in omalovaževal. Pritožniki pa so še posebej ogorčeni nad novinarjevim »odobravanjem« napovedi mladcev, da bodo začeli teroristično akcijo zoper stanovalce. Ti so z namestitvijo vrat zaprli prehod med bloki, namenjen širšemu krogu uporabnikov, ker so se ponoči tam zbirali mladi in druge obiskovalci bližnje trgovine in opravljali malo in veliko potrebo, kar je motilo stanovalce do te mere, da so se odločili za zaprtje prehoda.

Pritožniki tudi po pozivu, naj natančno navedejo, kateri člen Kodeksa novinarjev Slovenije naj bi novinar kršil, tega niso znali opredeliti. Navedli so le, da je pisanje v nasprotju s preambulo kodeksa in v nasprotju z osnovnimi načeli vedenja v demokratični družbi.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka zaradi kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče je pri svojem delu zavezano načelom Kodeksa novinarjev Slovenije in praviloma ne presoja brez opiranja na vsebino posameznih členov. Razsodniki pri presoji pobude pritožnikov za začetek postopka zoper novinarja Iztoka Klemenčiča niso našli argumentov za obravnavo primera, saj v članku ni očitnih kršitev kodeksa. Novinarsko častno razsodišče je zato zavrglo pobudo pritožnikov Odbora lastnikov stanovanj Celovška 181 Ljubljana, zanj predsednik Zoran Ban.

Razsodišče še ugotavlja, da pritožniki sami, tudi po dopolnitvi vloge ne navajajo posameznih členov, ki naj bi jih kršil novinar. Pritožniki tako sami ugotavljajo, da v kodeksu ne najdejo členov, ki naj bi jih pri pisanju članka kršil novinar.

Razsodišče prav tako ne pritrjuje pritožniku, da je novinar kršil preambulo kodeksa, saj ni našlo argumentov za takšno stališče. O kršitvi preambule kodeksa NČR tudi sicer razsoja le izjemoma in predvsem v smisleni povezavi s kršitvijo katerega od členov kodeksa.

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča