Jožica Šek proti uredništvu Radia Hit in voditelju Robertu Pečniku

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspiler (predsednik), Ranka Ivelja, Brigita Mohorič, Špela Šipek in Peter Jančič (člani) je 23. junija 2004, v primeru Jožica Šek proti uredništvu Radia Hit in voditelju Robertu Pečniku razsodilo, da sta uredništvo in voditelj kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Jožica Šek proti uredništvu Radia Hit in voditelju Robertu Pečniku

Pritožnica Jožica Šek je na Novinarsko častno razsodišče naslovila pritožbo, v kateri uredništvu Radia Hit in voditelju oddaje Robertu Pečniku očita kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije. Po prepričanju pritožnice naj bi uredništvo in voditelj v oddaji » Hitova odprta linija« med 11. in 12. uro dne, 31.1.2004 kršila 1., 2.,3. in 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnica trdi, da sta uredništvo Radia Hit z objavo besedila, ki ga je poslušalec poslal na radio po elektronski pošti in ga je voditelj prebral v živo, kršila omenjene člene kodeksa. Trdi še, da je bilo dogajanje v Zdravstvenem domu Kamnik 22.1.2004 zvečer povsem drugačno, kot navaja poslušalec v elektronskem pismu, vendar v pritožbi ni predstavila svoje plati dogodka.

Iz pisma poslušalca Primoža iz Kamnika, na radio ga je poslal po elektronski pošti, je mogoče razbrati, da je ta pozno zvečer za bolno hčerko iskal pomoč pri dežurnem zdravniku. Odnos dežurne sestre v Zdravstvenem domu Kamnik, višje medicinske sestre Jožice Šek, naj bi bil po pisanju poslušalca Primoža neprimeren, neprofesionalen, saj se je z njim prerekala o upravičenosti obiska pri dežurnem zdravniku.

Pritožnica Jožica Šek trdi, da je bilo dogajanje te noči drugačno in da sta uredništvo in voditelj z objavo pisma v radijski oddaji » Hitova odprta linija« kršila 1. člen kodeksa. Ne uredništvo radia ne voditelj namreč nista preverila točnosti navedenih informacij. S tem, ko ni nihče skušal pridobiti odziva še druge strani, je po mnenju pritožnice kršen tudi 2. člen kodeksa.

3. člen kodeksa je bil po mnenju pritožnice kršen, ker voditelj ni opozoril, da gre v pismu poslušalca za nepotrjene informacije.

20. člen kodeksa pa naj bi uredništvo in voditelj kršila, ko so javno objavili ime in priimek pritožnice in niso spoštovali pravice posameznika do zasebnosti ter so tako neupravičeno razkrivali njeno zasebnost v javnosti. Pritožnica trdi, da bi lahko objavili le ime zavoda.

Na poziv NČR sta vsebino in potek oddaje »Hitova odprta linija » z dne 31. 1. 2004 predstavila tudi voditelj Robert Pečnik in odgovorna urednica Radia Hit Nataša Gliha. V pismu pojasnjujeta, da gre za redno tedensko oddajo, oblikovano kot »radijski Hyde park«, v kateri lahko poslušalci javnosti sporočajo svoje mnenje, grajo ali pohvalo o različnih temah in dogodkih. To lahko povedo v živo ali pa pošljejo pismo, tudi po elektronski pošti, ki ga prebere voditelj. Oddaja ni delo novinarjev, zato jo vodi voditelj, ki ni novinar in v oddajo ne posega s svojimi komentarji. Voditelj oddaje ob vsakem sporočilu, mnenju poslušalca, ki ga predstavi v oddaji, pozove tudi »drugo stran«, da poda še svojo, drugo plat dogajanja. Voditelj oddaje Robert Pečnik zatrjuje, da je pritožnici, ko je ta poklicala v uredništvo, ponudil, da v naslednji oddaji predstavi svoj pogled na dogodke, vendar je odklonila. Pečnik je še pojasnil, da poslušalce, ki v oddaji predstavljajo svoja mnenja, opozorijo, da sami odgovarjajo za resničnost izjav in jih v uredništvu ne preverjajo.

SKLEP:

NČR ugotavlja, da sta uredništvo Radia Hit in voditelj Robert Pečnik kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, nista kršila 20. člena kodeksa, medtem ko se o kršitvi 2. in 3. člena kodeksa NČR ni opredelilo.


Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da se uredništvo ne more izogniti odgovornosti za vsebino oddaje »Hitova odprta linija«, ki jo vodi radijski voditelj Robert Pečnik, le zato, ker za takšne oddaje ne angažira novinarjev. Varčevanje pri zaposlovanju novinarjev uredništva ne odvezuje odgovornosti za spoštovanje profesionalnih standardov. Spoštovanje norme resničnosti in preverjanja dejstev je ključno za delo novinarjev in uredništev. Zato NČR ugotavlja, da sta uredništvo Radia Hit in voditelj Robert Pečnik kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenija. NČR meni, da tako zasnovane oddaje, v katerih lahko posameznik javno izreka mnenja, stališča ali obtožbe zoper posamezne osebe brez kakršnega koli preverjanja, lahko vodijo do popolnoma napačnega obveščanja javnosti. NČR opozarja, da se uredništvo medija v takšnih primerih ne more izogniti odgovornosti za izbor in resničnost objavljenih izjav ter da je dolžno vsaj poskušati pridobiti drugo plat medalje, kadar gre za objavljanje hudih obtožb.

NČR ni preverjalo resničnosti navedb, objavljenih v oddaji in navedb pritožnice, saj tega ni naredilo niti uredništvo Radia Hit, ki je bilo to dolžno storiti v skladu s profesionalnimi etičnimi standardi. Zato NČR ni presojalo o kršitvi 2. in 3. člena kodeksa.

Razsodišče meni, da ne gre za kršitev 20.člena, saj ugotavlja, da se objavljeno ne nanaša na dejstva iz zasebnega življenja pritožnice.

Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 23. junija 2004

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča