Dr. Draško Veselinovič proti Vasiliju Krivcu (Družinski delničar)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Jože Možina, Nada Ravter, Davorin Koron, Špela Šipek (člani) je na seji 7. oktobra 2004, v primeru Dr. Draško Veselinovič proti Vasiliju Krivcu, novinarju Družinskega delničarja, razsodilo, da Vasilij Krivec ni kršil novinarskega kodeksa.


Primer: Dr. Draško Veselinovič proti Vasiliju Krivcu (Družinski delničar)

Dr. Draško Veselinovič novinarju Vasiliju Krivcu, ki je tudi urednik Družinskega delničarja, očita, da ta ni objavil svojega opravičila v zvezi z uvodnikom z naslovom Ni bilo v redu, objavljenem v Družinskem delničarju 6. julija 2004. V avgustovski številki Družinskega delničarja je Krivec sicer objavil popravek, ne pa opravičila, ki ga je Veselinovič zahteval.

Veselinovič se v pritožbi vrača na pisanje v omenjenem uvodniku, objavljenem 6. julija 2004, pri čemer od Krivca zahteva opravičilo, ki ga utemeljuje z domnevnimi kršitvami 1., 2., 4. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je razsodilo, da Vasilij Krivec ni kršil 1. člena kodeksa, domnevne kršitve 2., 4. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije pa razsodišče ni ugotavljalo.


Obrazložitev:

NČR ni razsojalo o očitkih dr. Draška Veselinoviča o domnevnem kršenju 2. 4. in 21. člena kodeksa, ki naj bi jih zagrešil Vasilij Krivec v uvodniku 6. julija 2004. Veselinovič v pritožbi namreč navaja, da je Krivec v naslednji (avgustovski) številki Družinskega delničarja objavil zahtevani popravek. Pri tem piscu z ničemer ne oporeka, da s popravkom ni popravil napake. Zato NČR ugotavlja, da je Krivec izpolnil zahtevo 1. člena kodeksa, ki med drugim govori, da mora novinar napake – četudi nenamerne – priznati in popraviti.

Kršitev 2., 4. in 21. člena kodeksa NČR ni ugotavljalo, kajti nestrinjanje dr. Draška Veselinoviča s tem, da novinar ni objavil tudi opravičila, ni zadeva, o kateri je pristojno razsojati NČR.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 7. oktobra 2004

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča