NČR je ob razsodbi Murgelj/Vasović Mekina sprejelo tudi posebno stališče

Pritožnik je dejal, da zoper novinarko ne teče noben sodni proces, ki bi ga sprožil, sam, da pa bo zadevo internacionaliziral, če NČR o njej ne razpravlja.

Svetlana Vasović Mekina je NČR predlagala, naj tega primera ne obravnava, saj da je tuja novinarka in članica tujega novinarskega društva, in bo o morebitnem nadaljevanju postopka obvestila svoje društvo ter mednarodno novinarsko združenje IFJ in hkrati zahtevala sodno varstvo svojih pravic Društvo novinarjev pa bo smatrala moralno, kazensko in odškodninsko odgovorno za morebitne posledice , ki bi nastale z razsodbo.

NČR se je pri razsojanju znašlo pred dvema grožnjama – pritožnikovo in novinarkino po katerih naj bi opustitvi ali uvedi obravnave primera sledile ustrezne sankcije. Ker to ni prvi tak primer, se je NČR odločilo pojasniti javnosti zakaj razsoja tudi o avtorjih novinarskih prispevkov, ki niso člani Društva ali Sindikata novinarjev Slovenije in zakaj namerava takšno prakso ohraniti tudi v prihodnje. Navsezadnje je tudi Upravno sodišče v sorodnem primeru razsodilo v prid NČR.

Statut DNS v 42. členu pravi, da lahko v prid ugledu poklicnih novinarjev v javnosti in da bi zagotovilo spoštovanje pravic tako novinarjev kot državljanov, oziroma oseb, ki jih zadeva poročanje v množičnih medijih, NČR obravnava tudi primere in pojave neetičnega ravnanja novinarjev, ki niso člani DNS, avtorjev prispevkov v množičnih medijih, ki niso novinarji, ali nastopajo v vlogi virov informacij, kot pojave v procesih množičnega komuniciranja.

10. člen poslovnika NČR pravi, da lahko začne postopek teči na podlagi pisnega predloga posameznikov pravnih oseb, uredništev, novinarskih aktivov, novinarskih sindiaktov, sekcij DNS, upravnega odbora DNS, Izvršnega odbora SNS in na lastno pobudo, oziroma na pobudo enega od svojih članov: Predlog za začetek postopka pred NČR mora biti vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ALI DRUGEGA AVTORJA prispevka v množičnih medijih, vira informacij ali drugega udeleženca v dogodku.

39. člen slovenske ustave zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Mnenje o neki zadevi je potemtakem ustavno zavarovana kategorija, v primeru NČR, ki ga lahko razumemo tudi kot pravico in svoboščino skupine posameznikov, je to mnenje utemeljeno na mednarodno priznanih standardih, ki veljajo v novinarskem poklicu in katerih slovensko različico je sprejelo Društvo novinarjev Slovenije skupaj s Sindikatom novinarjev Slovenije.