Zavržba primera Krešo Puharič proti Tomažu Peroviču (POP TV)


Primer:

Krešo Puharič se je na častno razsodišče pritožil, ker naj bi odgovorni urednik POP TV Tomaž Perovič kršil 15. člen kodeksa novinarske etike, ki določa, da se mora novinar »izogibati situacijam, ki bi lahko privedle do konflikta interesov, dejanskega ali navideznega, s katerim bi lahko kompromitiral svoje dobro ime oziroma novinarsko skupnost«. Puharič navaja, da naj bi imel Perovič otroke v vrtcu Pingvin in zato stike z učiteljico, lastnico in direktorico Gomolj Ambroževo in naj bi temu vrtcu naklonjena televizija v oddaji Trenja povzemala sosedske spore. Puharič v pritožbi ocenjuje, da to ni naključje. Dodatno trdi, da naj urednik ne bi odgovarjal na njegovo zahtevo, po kaseti s posnetkom sporne oddaje za zavarovanje pravice do popravka in odgovora, s čemer naj bi kršil 1. člen kodeksa novinarske etike.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka zaradi kršitve 1. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Pritožbo je častno razsodišče zavrglo, ker ne vsebuje temeljnih elementov, da bi lahko opravili presojo ravnanja novinarja ali urednika. Pritožnik ne navaja razlage, s kakšnim ravnanjem naj bi urednik kompromitiral sebe ali skupnost.

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča