Danilo Pines proti novinarki Financ Nataši Ručna


Prispevek Nata??e Ru?¨na

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Brigita Mohorič, Jože Možina, Davorin Koron in Ranka Ivelja (člani) je na seji 7. julija 2005, v primeru Danilo Pines proti novinarki Financ Nataši Ručna razsodilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Danilo Pines proti novinarki Financ Nataši Ručna

Danilo Pines v pritožbi novinarskemu razsodišču zapisal, da je Nataša Ručna v Članku “Inde ima premoženje tudi v Banjaluki” kršila 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pines trdi, da ne držijo trditve, da je sam lastnik podjetja Inde, napačno pa naj bi bilo navedeno tudi, da je obtožen več kaznivih dejanj. V resnici je bila zoper njega podana le ovadba zaradi suma kaznivega dejanja.

Nataša Ručna priznava, da je bila pri formulaciji nenatančna, saj da je šlo samo za preiskavo, ne pa še obtožbo kaznivih dejanj, vendar se je za to nenatančnost v časniku tudi opravičila in napako popravila. Hkrati pa opozarja, da je 73 – odstotni lastnik podjetja Inde podjetje Forma Libra, ki je v stoodstotni lasti Danila Pinesa. Hkrati pripominja, da je Pines težko dosegljiv za javnost – v tem primeru pa ga ni klicala in je sploh povzemala stara dejstva.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da Nataša Ručna ni kršila 1. člena, prekršila pa je 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Novinarka je sicer delo res opravila nenatačno, vendar je napako priznala in se javno tudi opravičila zanjo. Hkrati ni mogoče pritrditi stališču pritožnika, da je novinarka naredila napako, ko je 73 – odstotno lastništvo proglasila za dejansko lastništvo. S takim lastniškim deležem so vse odločitve v rokah lastnika večinskega paketa delnic, torej navedba, da je pritožnik lastnik omenjenega podjetja, vsebinsko ustreza.

Čeprav je lahko novinarkina navedba, da je obtožen več kaznivih dejanj, pritožniku objektivno škodila, je novinarka napako takoj priznala, objavljena pa sta bila tudi popravek in opravičilo. Zato NČR meni, da novinarka ni prekršila 1. člena kodeksa.

NČR je ugotovilo, da je novinarka kršila 2. člen kodeksa, ker kljub hudi obtožbi ni poskušala pridobiti odziva pritožnika.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 7. julija 2005

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča