Krešimir Puharič proti Vladu Miheljaku (Dnevnik)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Brigita Mohorič, Ranka Ivelja, Jože Možina (člani) je na seji 7. julija 2005, v primeru Krešimir Puharič proti Vladu Miheljaku (Dnevnik), razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Krešimir Puharič proti Vladu Miheljaku (Dnevnik)

Krešo Puharič se je na Novinarsko častno razsodišče pritožil, ker naj bi kolumnist Vlado Miheljak v svoji kolumni z naslovom » Evropejci prihajajo« v časniku Dnevnik 19. 5.2004 kršil 1., 2., 20. in 22. člen kodeksa.

Vlado Miheljak v kolumni razmišlja o odzivih prebivalcev Slovenije, ko naj bi v njihovi bližini skušali odpreti dnevne centre ali stanovanjske skupnosti za mladino in odrasle s posebnimi potrebami. Napisal jo je, ko je gledal oddajo »Trenja« na POPTV o tej tematiki. Miheljak v kolumni omenja dogodke iz preteklosti, ki so se zgodili ob poskusih oblikovanja različnih centrov in skupnosti, o katerih pa so na kratko govorili tudi v omenjeni oddaji Trenja.

V kolumni omenja tudi osebe, vendar jih ne poimenuje z imeni, priimki, temveč govori le o primerih, zgodbah iz preteklosti, prav tako ne zapiše krajev dogajanja.

Pritožnik Puharič se pritožuje na del zapisa v Miheljakovi kolumni; navedek iz kolumne:

Če je« zarukanost » razlog za nestrpnost, je problem še veliko bolj resen, kot je videti. Vedno, ko prestopimo iz načelnega ocenjevanja in opredeljevanja na konkretno raven, postane »zarukanost« v Sloveniji dominantno vodilo in nadvse razširjen pojav. Tako smo v oddaji lahko videli tudi nekatere že znane starejše zgodbe, kjer so se krajani uprli odprtju vrtcev, dnevnih centrov ali stanovanjskih skupnosti za mladino in odrasle s posebnimi potrebami. V enem primeru je bil eden od kolovodij »civilnega upora« ugleden profesor prava in bivši ustavni sodnik, v drugem primeru pa, po zaslugi Mladine, ki je še pred izbiro razkrila gospodovo tenkočutnost, neuspeli kandidat za ustavnega sodnika, ki je bil med pobudniki upora proti oddelku za dnevno varstvo duševno prizadetih otrok. Ta je v neki od svojih civilnodružbenih vojn /tokrat proti jezikovnemu vrtcu v soseščini /pravniško pragmatično naračunal celo mesečno ekološko rento zase, /40.000 SIT/, za ženo /20.000/ in dva otroka /2 krat po 28.000 SIT/ za težave, ki ji bi jih povzročali preglasni otroci in povečan promet po ulici«

Pritožnik trdi, da je Miheljak kršil 1. člen kodeksa, ko je zapisal, da »je bil med pobudniki upora«. Puharič trdi, da to ni bil, kar je v medijih pogosto pojasnjeval, Miheljak pa svoje trditve, ki naj bi jo povzel po objavah v medijih, ni preveril.

Miheljak naj bi 2. člen kodeksa kršil, ker ob tej objavi, ki je po pritožnikovem mnenju neresnična in huda obtožba, ni pridobil mnenja pritožnika.

20. člen kodeksa naj bi Miheljak kršil z umeščanjem pritožnika in njegovih družinskih članov v polje »zarukanosti« ki naj bi bilo v Sloveniji dominantno vodilo in nadvse razširjen pojav. Isti člen kodeksa naj bi kršil še s stavkom » nestrpnost je v Sloveniji dobila razsežnosti epidemije« in trdi, da je Miheljak pritožnika in njegovo družino uvrstil »v kvalifikatorski pomenski krog naše, po Miheljaku zavajajoče domnevane nestrpnosti, kot neločljivega, sestavnega dela te nevarne epidemije.« Pritožnik mu očita še zlonamerno zavajanje javnosti s stavkom »Ni daleč čas, ko v državi nihče ne bo spoštoval avtoritete pravnega reda…«

Pritožnik očita Miheljaku še kršitev 22. člena kodeksa z omenjanjem njegovih otrok, saj niso javne osebnosti v stavku :»Ta je v neki od svojih civilnodružbenih vojn /tokrat proti jezikovnemu vrtcu v soseščini/ pravniško pragmatično naračunal celo mesečno ekološko rento zase, /40.000 SIT/, za ženo /20.000/ in dva otroka /2 krat po 28.000 SIT/ za težave, ki ji bi jih povzročali preglasni otroci in povečan promet po ulici«

Kolumnist Vlado Miheljak na prošnjo razsodišča, naj predstavi svoj pogled na pisanje in na očitane kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije, ni odgovoril.

SKLEP:

Vlado Miheljak ni kršil 1., 2., 20. in 22. člena kodeksa.


Obrazložitev:

Vlado Miheljak o zadevi piše v kolumni, ki je osebni pogled na aktualne dogodke, o katerih so poročali slovenski mediji. Pri tem omenja zgodbe in primere o nestrpnih odzivih prebivalcev na različnih koncih Slovenije, kjer naj bi oblikovali omenjene centre ali stanovanjske skupnosti. Razsodišče meni, da bi bilo avtorjevo pisanje bolj verodostojno, če bi pri tem, ko omenja vlogo pritožnika, preveril njegovo ravnanje, predvsem v zvezi z navedbo, da je bil med pobudniki upora. Avtor bi bil bolj prepričljiv, če bi navedel, da je pritožnik to trditev v medijih odločno zanikal, res pa je tudi, da je bila zadeva zaradi časovne oddaljenosti težko preverljiva. Zato razsodišče meni, da Miheljak ni kršil 1. in 2. člena kodeksa.

Po mnenju razsodišča tudi 20. člen kodeksa ni bil kršen, saj iz delov besedila, na katere se Puharič sklicuje, ni mogoče razbrati, da ima avtor v mislih pritožnika in njegovo družino. Razsodišče tudi meni, da ni bil kršen 22. člen kodeksa, saj je pritožnik z odškodninsko tožbo, tudi v imenu članov svoje družine, to sam izpostavil javnosti. Mediji so o tožbi poročali, pritožnik pa glede tožbe in njene vsebine v javnosti ni ničesar zanikal.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 7. julija 2005

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča