Zavržba primera Svetovalni center za otroke … proti časniku Dobro jutro


vo???¨ilnica


Primer:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše se je na častno razsodišče pritožil, ker so ocenili, da je bila praznična voščilnica bralcem časnika Dobro jutro v podobi razgaljenega otroka, ki naj bi sam po sebi predstavljal darilo (z božičkovo kapico in pentljo na ritki), neprimerna, žaljiva in po njihovem mnenju predstavlja skrajno ponižujoč odnos do varovanja dostojanstva in integritete otrok. Po mnenju pritožnika so bili kršeni 13., 14. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka zaradi kršitve 13., 14. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Pritožbo je častno razsodišče zavrglo, ker navedena voščilnica ni novinarski izdelek, temveč sodi na področje marketinga.

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča