Izjava NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Peter Jančič, Špela Šipek, Davorin Koron, je na korespondenčni seji 24. marca 2006 sprejelo izjavo v povezavi s primeroma Stane Zidar proti Cirilu Brajerju (Nedeljski dnevnik) in Zdenko Mali proti novinarju Slovenskih novic Andreju Štreklju in uredniku Bojanu Budji.


Izjava:

NČR opozarja na prakso, ki jo novinarji v lovu za informacijami pogosto spregledajo, da jih želijo informatorji uporabiti predvsem kot orodje za svoje osebne interese v gospodarstvu, politiki ali na drugih področjih. O tem govorita tudi primera Mali proti Štreklju in Zidar proti Brajerju, povezana z dogajanji v podjetju Tekstil, s katerima se je razsodišče ukvarjalo v zadnjem času. NČR z opozorilom ne želi ustvariti vtisa, da priporoča, naj bi se novinarji izogibali uporabi informacij ljudi, za katere je očitno, da podatke posredujejo zaradi osebnih interesov oziroma v želji, da bi predvsem škodovali nasprotni strani. Kodeks etike, še posebej v prvih štirih členih, določa pravila ravnanja, ki so v dobro profesionalne skupnosti in družbe in katerih strogo spoštovanje ponuja izhod v primerih, ko novinarja poskušajo uporabiti kot orodje v medsebojnih obračunih.

Omenjena primera, povezana z dogajanji v podjetju Tekstil, sta primer take prakse, kjer pa je eden od novinarjev zaradi lastne nepozornosti sodeloval v tujem osebnem obračunu in se zaradi profesionalne površnosti in neupoštevanja poklicnih standardov znašel v položaju pristranskega opisovalca dogajanj. Podobne primere je mogoče najti tudi pri poročanju o dogajanju v notranji politiki, kjer se morda zdi uporaba informacij, ki prihajajo (ali curljajo) iz krogov državne administracije ali pa so ponujene kot »off the record« s strani sicer zlahka identificiranih predstavnikov te ali one politične skupine, zanesljiva metoda, a bi jo moral novinar vselej presojati tudi z vidika političnega boja oziroma ugotavljati, ali ne gre za poskuse, da bi ga uporabili zgolj za prenašalca sporočil, ki naj škodijo politični konkurenci. Tudi na tem področju je bistvenega pomena upoštevanje poklicnih in etičnih standardov, ki zahtevajo temeljito preverjanje, ko pa je to zelo otežkočeno, pa vsaj pridobivanje pogleda napadene strani.

V Ljubljani, 24. februarja 2006

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča