Simona Zupan proti avtorici-avtorju članka s psevdonimom D. Bič in Marjanu Bauerju, Slovenske novice

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja, Brigita Mohorič, Davorin Koron, Jože Možina in Nada Ravter (člani) je na seji 20. aprila 2006, v primeru Simona Zupan, ki se je pritožila proti uredništvu Slovenskih novic in novinarki D. Bič razsodilo, da sta avtor-ica in odgovorni urednik Marjan Bauer kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Simona Zupan proti avtorici-avtorju članka s psevdonimom D. Bič in odgovornemu uredniku Slovenskih novic Marjanu Bauerju

Pritožnica Simona Zupan je na Novinarsko častno razsodišče naslovila vlogo, v kateri se pritožuje zoper vsebino članka »Hobotnica« v rubriki »Bulvar« objavljenega 14.9.2005 v časniku Slovenske novice. Članek je podpisan s psevdonimom D.Bič, pritožnica pa meni, da gre za novinarko Barbaro Pance. Urednik Slovenskih novic ni pojasnil, kdo se skriva za psevdonimom D. Bič. Zato je NČR postopek vodilo tudi proti odgovornemu uredniku Marjanu Bauerju.

Po mnenju Simone Zupan je novinar-ka z objavo članka, v katerem opisuje netransparentno poslovanje v Združenju SAZAS (Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov) in delovanje posameznikov, omenjeno je tudi ime pritožnice, kršil-a 1., 2. in 20. člen novinarskega kodeksa. Pritožnica meni, da je novinar-ka nekritično navajal-a le mnenje in izjave člana nadzornega odbora Združenja SAZAS Matjaža Kosija, ni preveril-a resničnosti njegovih navedb in ni pridobil-a odziva pritožnice, hkrati pa je neupravičeno razkrival-a njeno zasebnost v javnosti. Ob članku je namreč objavljen tudi seznam /»Hobotnica«/ z imeni posameznikov, ki naj bi bili po navedbah Matjaža Kosija vpleteni v dogajanje na SAZASu. Navedeno je tudi pritožnice Simone Zupan, ki trdi, da gre za pristransko poročanje z nepreverjenimi navedbami o dejavnostih in sodelovanju pritožnice pri upravljanju in poslovanju Združenja SAZAS. Dodaja še, da gre za hude obtožbe zlorabe uradnega položaja in uradnih skrivnosti in neupravičeno razkrivanje njene zasebnosti v javnosti. Takšno poročanje pa je po mnenju pritožnice povzročilo napačno informiranje javnosti in ustvarjanje napačnega vtisa o delovanju Združenja SAZAS, njegovih članov, določenih posameznikov, predvsem pa njihovo osebno, strokovno in moralno diskreditacijo. S. Zupan še meni, da se njeno ime v članku izrablja v kontekstu blatenja njenega brata Matjaža Zupana, predsednika Upravnega odbora Združenja SAZAS in se tako blati tudi njeno ime.

Po trditvah pritožnice sta novinar-ka in odgovorni urednik kršila 1., 2. in 20. člen kodeksa z zapisanim: da »je Matjaž Zupan velik taktik ob pomoči sestre Simone, ki ima neverjetne »analitične« sposobnosti. Do nosečnosti je delala v pravni službi, kjer je, namesto, da bi opravljala strokovno delo, postala ekspert za nakup nepremičnin pri nas, na Hrvaškem in v Srbiji.«

Med imeni v omenjenem seznamu /»Hobotnica«/ je ob imenu Simone Zupan še navedeno: »pravnica, Zupanova sestra, prej zaposlena na UE Kranj, kjer je imela vpogled v spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ter je Zupanu sporočala, katere zemljišča naj kupi od občine, ker bo tako profitiral.«

Pritožnica trdi, da je zaposlena v strokovni službi združenja SAZAS in kot strokovna sodelavka nima pristojnosti pri vodenju ali poslovanju združenja. Pojasnjuje še, da v času, ko je njen brat Matjaž Zupan postal predsednik Upravnega odbora SAZAS, ni bila prisotna v službi (odsotna od 2.2.2004). Zatrjuje tudi, da nikoli ni bila zaposlena v Upravni enoti Kranj. To informacijo so na poziv NČR z dopisom 25. 1. 2006 potrdili tudi v Službi za skupne zadeve Upravne enote Kranj.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da sta avtor-ica in odgovorni urednik Marjan Bauer kršila 1. in 2. člen novinarskega kodeksa, nista pa kršila 20. člena.


Obrazložitev:

Pritožnica se je pritožila proti uredništvu Slovenskih novic in novinarju-ki, s podpisom D. Bič. kar je očitno psevdonim. Uredništvo Slovenskih novic na pritožbo ni odgovorilo, niti ni razkrilo identitete pisca članka.

NČR poudarja, da je za vsebino članka, ki je podpisan s psevdonimom odgovoren odgovorni urednik, zato je postopek vodilo tudi proti njemu.

NČR meni, da sta avtor-ica in odgovorni urednik Marjan Bauer kršila 1. člen kodeksa, saj nihče ni preveril točnosti zbranih informacij. V članku je zapisano, da je bila Simona Zupan v preteklosti zaposlena na Upravni enoti Kranj, NČR pa je s preverjanjem na Upravni enoti Kranj, na Mestni občini Kranj in na Ministrstvu za javno upravo ugotovilo, da ta trditev ni resnična. Ob tem je v članku še zapisano, da je pritožnica tam imela vpogled v podatke, ki jih je kasneje posredovala bratu, kar bi bilo kaznivo dejanje. NČR je ugotovilo, da gre za neresnične informacije in hude obtožbe, zato bi novinar-ka in odgovorni urednik morala pridobiti odziv Simone Zupan. S tem je kršen tudi 2. člen kodeksa. NČR meni, da s pisanjem, da je bila pritožnica noseča, ni šlo za neupravičeno razkrivanje njene zasebnosti v javnosti in tako ne gre za kršitev 20. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 20. aprila 2006

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča