Zveza paraplegikov Slovenije proti Iloni Dolenc Primorske novice


Prispevek_Ilona_Dolenc

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Brigita Mohorič, Jože Možina, Davorin Koron, Peter Jančič in Nada Ravter (člani) je na seji 29. marca 2006, na predlog Zveza paraplegikov Slovenije proti Iloni Dolenc Primorske novice presodilo, da novinarka Primorskih novic Ilona Dolenc ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Zveza paraplegikov Slovenije proti Iloni Dolenc Primorske novice

Zveza paraplegikov Slovenije se na NČR pritožuje zaradi pisanja novinarke Ilone Dolenc, ki naj bi v članku z naslovom »Kopanje v greznici?« objavljenem v Primorskih novicah dne, 16. 8. 2005 kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Novinarka je članek napisala na osnovi anonimnega pisma, ki ga je prejelo uredništvo in v katerem nepodpisani avtorji pišejo, da je gradnja novega doma v Pacugu zaradi lokacije na vrhu hriba neprimerna za paraplegike, da je draga naložba samovolja predsednika Zveze paraplegikov, ki manipulira z ozkim krogom sodelavcev in še, da investicija omogoča osebno okoriščanje. Novinarka je v članku navajala pisanje iz anonimnega pisma in tako med drugim zapisala navedek iz anonimnega pisma: »Lahko si predstavljate, da bo kopanje desetih ali 15 parpalegikov z inkontinenčnimi težavami v majhnem bazenu bolj podobno kopanju v greznici, kot čemurkoli drugemu«. Pritožniki menijo, da je novinarka z navajanjem citatov iz anonimnega pisma kršila 11. člen kodeksa, ko ni ločila med informacijo in komentarjem. Prav tako naj bi bil kršen 20. člen kodeksa, saj naj bi bil navedene informacije posega v zasebnost paraplegikov v Sloveniji. Kršen naj bi bil tudi 22 . člen kodeksa, saj novinarka pri pisanju ni pokazala obzirnosti do paraplegikov, invalidiv. 23. pa naj bi kršila, ker je s tekstom objavila stereotipe o invalidih.

Pritožniki še navajajo, da so novinarki pojasnili, da so na voljo za odgovore 16. avgusta, istega dne so ji tudi poslali pismo z odgovori in svojimi stališči v zvezi s problematiko, vendar je uredništvo članek 16. avgusta 2005 že objavilo.

Na očitane krištve je odgovorila tudi novinarka Ilona Dolenc in zapisala, da se je uredništvo odločilo članek objaviti brez predstavljene plati predstavnikov Zveze paraplegikov Slovenije, ki so bili na dopustu, in še, da bodo drugo plat objavili v naslednjih člankih. To so tudi storili in 22. avgusta objavili članek iste avtorice z naslovom »Končno primeren dom« s predstavljenimi stališči Zveze paraplegikov Slovenije o gradnji doma v Pacugu. Kasneje je bil objavljen še članek z intervjujem izolskega slikarja in paraplegika, ki gradnjo doma paraplegikov v Pacugu podpira.

Novinarka Ilona Dolenc pa v svojem odgovoru odločno zanika vse očitane krištve kodeksa in sicer pravi, da je v članku natančno ločila navedbe iz anonimnega pisma in druge informacije ter tako zanika kršitev 11. člena kodeksa. Zanika tudi kršitve 20., 22. in 23. člena kodeksa ter trdi, da je pisala le stvareh, povezanih z zdravstvenimi težavami inkontinečnih bolnikov, ki pa so v javnosti dobro znane in pri tem ni izpostavljala posameznikov, ni posegala v njihovo zasebnost ali pisala stereotipno o invalidih.

SKLEP:

Novinarka Ilona Dolenc ni kršila 11., 20., 22. in 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Novinarka je v članku navajala del pisanja iz anonimnega pisma, vendar je vsebino navedb jasno ločila od drugih informacij v članku, pri čemer pa njenega komentarja v zvezi s problematiko v članku sploh ni. Zato NČR meni, da ne gre za krištev 11. člena kodeksa. Po mnenju NČR novinarka tudi ni kršila 20., 22, in 23. člena kodeksa, saj članek govori o zdravstvenih težavah specifične skupine bolnikov, o katerih je javnost obveščena. Novinarka pri tem ni navajala posameznikov z imeni in priimki, ni razkrivala zasebnosti posameznikov ali navajala stereotipne informacije o invalidih, temveč je le govorila o težavah te specifične skupine ljuid, o katerih pa je bilo v medijih že veliko govora, prav z namenom obveščanja, osveščanja in izobraževanja celotne javnosti o teh boleznih in težavah obolelih.

Novinarka je v članku tudi pojasnila, da stališča predstavnikov Zveze paraplegikov ni predstavila zaradi kolektivnega dopusta. V svojem odgovoru na pritožbo pa pojasnila, da je bila predčasna objava članka odločitev uredništva, so pa v naslednjih dveh člankih v zvezi z gradnjo novega doma paraplegikov v Pacugu predstavili tudi stališče Zveze paraplegikov Slovenije in pa intervju z znano osebo, ki podpira gradnjo novega doma.

NČR opozarja na pazljivo uporabo anonimnih pisem kot vira informacij. Dolžnost vsakega novinarja je, da tovrstne informacije še posebej preveri, saj je za objavo nepreverjenih vsebin anonimk odgovoren sam.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 29. marca 2006

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča