Izjava NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Davorin Koron in Brigita Mohorič je na seji 18. maja 2006, sprejelo izjavo v povezavi s primeroma Gracijela Baša proti Juretu Vestu (Slovenske novice), Romana Špende proti novinarju V. Z. (Slovenske novice) in uredništvu Slovenskih novic ter vlogo izvršilnega odbora Aktiva novinarjev Dnevnika proti Gordani Stojilković in Bojanu Požarju (Direkt), katere obravnavo je NČR zamrznilo v skladu s 8. členom pravilnika, ki pravi:

V primerih, ko se je zoper enega izmed udeležencev v postopku pred NČR začel ali poteka postopek pred rednimi sodišči, NČR odloči, da ne začne ali prekine postopek. O tem primeru NČR dokončno razsodi po končanem sodnem postopku.


Izjava:

NČR ugotavlja, da je v slovenskih medijih, zlasti v tabloidih, močno padla občutljivost za temeljno dostojanstvo človeškega bitja po smrti. Vsak človek ima pravico do pietete, tudi ljudje, ki so zaradi tega, ker so javne osebe, sicer bolj izpostavljeni medijski radovednosti. V omenjenih medijih pa se ta radovednost že pri “navadnem” človeku, pri katerem je pogosto nasilna ali nenavadna smrt edini povod, da utegne postati zanimiv za javnost, velikokrat spušča pod dopustno raven – pri čemer način obdelave novice služi zgolj zadovoljevanju plehke in opravljive radovednosti. Objava fotografij in posnetkov trupel, posmrtnih ostankov in obdukcijskih zapisnikov je neetična. Upravičiti jo je mogoče le v izjemnih primerih.

NČR se s tem ne želi postaviti proti tabloidom in njihovemu načinu obdelave novice. Meni celo, da tabloidi, če upoštevajo temeljna načela profesionalne etike, opravljajo enako pomembno družbeno delo in razkrivajo pač še en del dogajanj v družbi. Ne glede na to, da se sicer prav ti mediji najpogosteje pojavljajo kot predmet upravičenih pritožb, NČR ugotavlja, da pri tem ne gre za sistematične kršitve, prej za objestno ignoranco temeljne medčloveške etike, kjer bi sicer profesionalno usposobljen urednik moral najti pravo in človekovemu dostojanstvu primerno mero.

V Ljubljani, 18. maja 2006

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča