Umik pritožbe

NČR je 14. decembra 2005 prejelo pritožbo Vide Čadonič Špelič, v kateri je novinarki Dela Marjeti Šoštarič, v prispevku z naslovom “Portret tedna – Vida Čadonič Špelič”, objavljenem 29. oktobra 2005 na 3. strani Sobotne priloge, očitala kršitev 1., 2., 4., 11., 19. in 20. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica je 21. junija 2006, NČR poslal umik predloga za uvedbo postopka, saj kot navaja “je zaradi razsodbe NČR z dne 11. maja 2006, med istima strankama izgubila zaupanje v Novinarsko častno razsodišče”.

NČR obvešča, da je postopek v primeru Vida Čadonič Špelič proti Marjeti Šoštarič, na željo pritožnice, končan.