Poravnava v primeru Petra Tomc Šavora proti Smilji Brus (Večer)

Petra Tomc Šavora je Smilji Brus v prispevku z naslovom »Glasno branje staršev – model dobrega branja«, ki je bil 24. aprila 2006, objavljen v Večeru, očitala kršenje 9. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. 9. člen kodeks pravi, da so plagiati nedopustni, pritožnica pa novinarki očita, da je dobesedno in delno prepisala stavke in celotne odstavke iz člankov pritožnice, brez da bi ob tem navedla avtorja in vir iz katerega je prepisoval.

Primer se je končal s poravnavo, saj je novinarka v Večeru 24. julija 2006 objavila opravičilo, ki ga je pritožnica sprejela, čeprav je ob tem pripomnila,”iz opravičila – vsaj po mojem mnenju – ni zaznati, da se avtorici zdi, da je naredila kakršenkoli prekršek”.


Opravičilo

Kot zunanja sodelavka dnevnika Večer sem 24. aprila 2006 objavila članek z naslovom Glasno branje staršev – model dobrega branja. Ker nisem logopedinja, delam pa z otroki s posebnimi potrebami in se srečujem tudi s težavami pri govoru otrok in izgovarjavi, je moj članek zapisan poljudno, povezano z mojimi dosedanjimi izkušnjami. Del članka sem navajala logopedinjo Petro Tomc Šavora in si pomagala z njenimi članki. Žal nisem bila seznanjena, da samo navedba avtorice (ime in priimek) ni dovolj za povzemanje besed drugih avtorjev. Če sem jo s tem kakorkoli prizadela, se opravičujem, vendar do napake ni prišlo namerno.

Smiljana Brus, profesorica pedagogike in zgodovine