Statistika NČR od Julija 2005 do Novembra 2006

Od julija 2005 je Novinarsko častno razsodišče prejelo 37 pritožb in eno vlogo za obnovo postopka. Enega pritožnika je napotilo na oglaševalsko razsodišče, saj je pričakoval oceno oglasa. Vida Čadonič Špelič je kot pritožnica odstopila od pritožbe proti Marjeti Šoštarič, pet pritožnikov pa po pozivu NČR, naj dopolnijo svoje vloge, ker niso pripravljene v skladu s pravilnikom o delu NČR (pritožniki niso natančno navedli, s katerimi dejanji in izjavami naj bi novinarji kršili kodeks, ali pa niso navedli, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni), tega niso storili, zato je razsodišče njihove vloge zavrglo. Eno pritožbo je NČR zavrglo, ker je pritožnik ni oddal v 45. dneh po dogodku, ki je po njegovem mnenju predstavljal kršitev kodeksa.

V 20. primerih je NČR razsodilo: od tega v desetih primerih, da so novinarji ali uredniki kršili Kodeks novinarjev Slovenije, v devetih razsodbah je novinarje oprostilo, v enem primeru pa je doseglo poravnavo. Tri primere je zamrznilo, saj zoper enega ali več udeležencev poteka postopek na sodišču; njihovo reševanje bo razsodišče nadaljevalo po pravnomočnosti kazenske ali civilno-pravne sodbe. Šest primerov še čaka na razsodbo.

Od julija 2005 je razsodišče sprejelo dve izjavi: prva se nanaša na dva primera (Stane Zidar proti Cirilu Brajerju, Nedeljski dnevnik, in Zdenko Mali proti novinarju Andreju Štreklju in uredniku Bojanu Budji, oba Slovenske novice), v obeh je razsodišče sicer sprejelo razsodbo. Druga pa se med drugim nanaša tudi na pritožbo Aktiva novinarjev Dnevnika proti Gordani Stojilkovič in Bojanu Požarju, Direkt; o tem bo razsodišče razsojalo po končanem postopku na rednem sodišču.

Špela Stare