Zavrnitev predloga za obnovo postopka

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Peter Jančič, Davorin Koron in Mojca Pašek je na seji 9. novembra 2006 ugotovilo, da odgovorna urednica Gorenjskega glasa Marija Volčjak, ki jo vložila predlog za obnovo postopka v primeru Franci Perčič proti Igorju Žerjavu/Viktorju Luskovcu in Mariji Volčjak (Gorenjski Glas), ni predložila novih dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na spremembo prvotno izrečene razsodbe. Zato je NČR predlog udeleženke postopka, ki je v skladu s 25. členom Pravilnika o delu NČR zahtevala njegovo obnovo, zavrnilo kot neutemeljen.


Primer: Franci Perčič proti Igorju Žerjavu/Viktorju Luskovcu in Mariji Volčjak (Gorenjski Glas)

Franci Perčič je novinarju Gorenjskega Glasa Igorju Žerjavu/Luskovcu in odgovorni urednici Mariji Volčjak očital, da sta v članku »Klofuta paradržavnima skladoma« kršila 1., 2. ,3., 4. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. NČR je razsodilo, da sta novinar Igor Žerjav/Luskovec in odgovorna urednica Marija Volčjak kršila 2. člen, nista pa kršila 1., 3., 4. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. NČR je 12. januarja 2006 sprejelo razsodbo o ugotovljeni kršitvi, ker tako iz spornega, kakor tudi iz drugih predloženih člankov, ki so služili NČR le kot dopolnilo pri razumevanju tematike, ki je bila predmet postopka, ni bilo razvidno, da bi novinar, glede na to, da je šlo za hudo obtožbo, poskušal pridobil odziv Francija Perčiča, medtem ko odgovorna urednica kasnejšega pritožnikovega ugovora ni upoštevala. Ker se novinar in odgovorna urednica z razsodbo nista strinjala, je Marija Volčjak na NČR naslovila predlog za obnovo postopka, ki ga je opremila z obsežno dokumentacijo o obravnavanem primeru.

SKLEP:

NČR je zavrnilo predlog za obnovo postopka v primeru Franci Perčič proti Igorju Žerjavu/Viktorju Luskovcu in Mariji Volčjak (Gorenjski Glas) kot neutemeljen.


Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče se za obnovo postopka odloči, kadar nova dejstva v bistveno drugačni luči prikažejo gradivo, ki ga je razsodišče uporabilo pri presoji. Dokumentacija, ki jo je Marija Volčjak posredovala NČR, kaže, da so se skoraj identične obtožbe na račun Francija Perčiča pojavljale že v prejšnjih člankih, ob tem, da le ta ni imel možnosti povedati tudi svoje plati zgodbe. Ker so obtožbe, kot je, denimo, ta:»Zgodba je torej bolj podobna izsiljevanju, kot pa resni in upravičeni skrbi za skupno premoženje.«, z vsako novo objavo še pridobivale na teži, kot je NČR ugotovilo že v razsodbi, bi bilo novinarjevo upoštevanje pritožnikovega odziva v zadnjem članku še toliko bolj potrebno. Navsezadnje je Gorenjski glas, kot je še mogoče ugotoviti iz dokumentacije, nemudoma objavil odziv Save d. d. na novico Spor z delničarji, Franciju Perčiču pa kljub hujšim očitkom odziva ni omogočil.

V Ljubljani, 9. novembra 2006

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega Častnega razsodišča