Mirko Munda proti Slavku Vizovišku (Večer)


Napoved


Prispevek_Munda

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Mojca Pašek, Ranka Ivelja (člani) je na seji 13. decembra 2007 v primeru Mirko Munda proti Slavku Vizovišku ugotovilo, da je Slavko Vizovišek kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Mirko Munda proti Slavku Vizovišku (Večer)

Novinar Večera Mirko Munda je na NČR vložil pritožbo zoper urednika Večera Slavka Vizoviška, saj meni, da je Vizovišek kršil 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki govori o tem, da »nihče ne sme brez soglasja novinarja pomensko spremeniti ali predelati njegovega izdelka. Novinar pa ima pravico podpisovati prispevke. Ni ga mogoče podpisovati brez njegove vednosti in proti njegovi volji.«

24. marca 2007 je bil na drugi strani Večera objavljen članek Mirka Munde »Slovenci jemo vse več mesa«. Urednik Slavko Vizovišek pa je na prvi strani časopisa Mundov članek povzel in objavil razširjeno vest z naslovom »Vsak Slovenec poje 95 kg mesa«. Pod tekstom je bil podpisan Mirko Munda, ki v pritožbi meni, da urednik v skrajšani različici ni zgolj zgrešil poante njegovega članka, kar so mu poznavalci tematike pozneje očitali, ampak mu je s tem, ko ga je podpisal, pripisal tudi avtorstvo povzetka. Pritožnik pa je dodatno pojasnil, da ga glede tega nihče ni klical in da je Vizoviška opozoril na napako, vendar je ta ni popravil.

Slavko Vizovišek je na pritožbo Mirka Munde odgovoril.

V odgovoru piše, da je prva stran v časopisu ena zadnjih, ki jo v uredništvu Večera pripravljajo tik pred tem, ko gre časopis v tiskarno.

V primeru številke Večera, ki je izšla 24.marca 2007, so Mundi naložili aktualno tematiko, da pred veliko nočjo pripravi članek o porabi mesa. Članek je Munda oddal, potem pa so se v uredništvu odločili, da bo to naslovna tema časopisa, zato bi moral novinar za prvo stran pripraviti ustrezen povzetek teksta, vendar je že zapustil redakcijo. Vizovišek zatrjuje, da so ga večkrat klicali, vendar je bil nedosegljiv. V časovni stiski je zato Vizovišek sam pripravil povzetek teksta in ga tik pred oddajo še enkrat zaman skušal verificirati pri avtorju. Vizovišek je prepričan, da ni kršil 25. člena Kodeksa novinarjev Slovenija, saj je bil članek Mirka Munde v neokrjeni obliki objavljen na drugi strani časopisa. Pod povzetek na prvi strani pa ga je, pravi Vizovišek, podpisal, ker to terja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v 48. členu in na kar so ga opozorili časnikarji, ko so v redakciji v določenem obdobju za podpis povzetkov uporabljali redaktorske kratice.

Vizovišek presojo, ali je bil Mundov članek korektno povzet, prepušča razsodišču, sam pa meni, da v 25. členu niso mišljeni povzetki časnikarskih tekstov, ki jih z navedbo avtorja po Zakonu o avtorskih pravicah lahko uporabi kdorkoli.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je Slavko Vizovišek kršil 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenija.


Obrazložitev:

NČR pritrjuje pritožniku, da je Slavko Vizovišek kršil 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Urednik je namreč brez soglasja pritožnika napačno povzel njegov članek in povzetek brez njegove vednosti podpisal z njegovim imenom in priimkom.

V podnaslovu povzetka na 1. strani, da »pojemo več (mesa op.p) od povprečnega Evropejca, kar pomaga slovenskemu agroživilstvu, saj so cene mesa za 20 odstotkov nižje kot pred petimi leti«. je namreč urednik povzel povsem drugačno poanto, kot je vsebina pritožnikovega članka na 2. strani.

Poanta pritožnikovega članka, zapisana tudi v podnaslovu na 2. strani, je nasprotna: »Nižje cene sicer povečujejo ekonomsko blaginjo kupcev, zato pa stiskajo domačo mesno industrijo (slovenske agroživilce, op.p) v vse hujši cenovni primež«.

Pritožnik v članku tudi podrobno analizira negativne trende slovenske mesne industrije, da so neugodni predvsem trendi maloprodajnih cen, kjer je indeks v primerjavi z letom 2002 90. V članku ni nikjer trditve, kot jo je zapisal Vizovišek, da s tem, ker pojemo več mesa, pomagamo mesni industriji, ampak gre za analizo negativnih trendov mesne industrije.

Vizovišek se sklicuje na 48. člen Zakona o avtorskih pravicah (ZASP) in dodaja, da so novinarji znotraj redakcije opozarjali, da uredniki povzetkov člankov, ki jih sami pripravijo, ne smejo podpisovati z redakcijskimi kraticami.

Sklicevanje na 48. člen ZASP pri podpisovanju novinarjev, ko povzetke njihovih člankov pripravijo redaktorji ali uredniki, je neutemeljeno. 48. člen ZASP se nanaša na objavljanje povzetkov aktualnih prispevkov iz enega časopisa v drugem. Ta člen je namenjen pravici javnosti do obveščenosti. Če namreč en časopis objavi neko novico, ki je zelo pomembna za javnost, imajo drugi časopisi pravico, da jo povzamejo in tako javnost obvestijo o zanjo zelo pomembnem dogodku. Zakon v tem primeru zahteva, da je potrebno navesti vir in avtorstvo.

V primeru Večera pa gre za povzetek članka v istem časopisu, v katerem Vizovišek povzema originalno avtorsko delo tako, da je bilo to skaženo in je bil zaradi tega okrnjen avtorjev ugled.

Smiselno 25. členu Kodeksa novinarjev Slovenije je zato sklicevanje na 19. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki pravi, da ima avtor izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost.

Slavko Vizovišek bi lahko, glede nato, da priznava, da je povzetek napisal sam, le tega tudi podpisal ali pa bi uporabil redakcijske kratice, s čimer ne bi kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 13. decembra 2007

Vili Einspieler,

predsednik Novinarskega častnega razsodišča