Zavržba pritožbe Vinka Vasleta proti novinarju VEČERA Blažu Zgagi

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Mojca Pašek in Ranka Ivelja (člani) je na seji 13. decembra 2007 zavrglo vlogo Vinka Vasleta proti Blažu Zgagi.


Primer:

Direktor Radia Slovenije Vinko Vasle se je na NČR obrnil z zahtevo, naj to obravnava novinarjevo trditev v TV Dnevniku RTV Slovenija, da so podpisniki novinarske peticije na Radiu Slovenija izgubili mesečno simulacijo. Po mnenju Vinka Vasleta je Blaž Zgaga s tem kršil 1. in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ker gre za neresnično izjavo, saj da se vodstvo Radia Slovenija s podpisniki peticije nikoli ni ukvarjalo in njihovih podpisov nikoli ni komentiralo. Novinarjev tudi sicer ne stimulira vodstvo, ampak je stimulacija stvar resornih in odgovornih urednikov. Nikjer, pravi Vasle, tudi ni bil sprejet nikakršen uraden ali neuraden sklep o tem, da se novinarjem in novinarkam Radia Slovenija zato, ker so podpisali novinarsko peticijo, odvzame mesečna stimulacija. Kot meni pritožnik, je Blaž Zgaga »s to neresnično in lažno informacijo skušal še dodatno utemeljiti verodostojnost novinarske peticije, kar je za novinarja, še posebej za člana Društva novinarjev Slovenije in soavtorja ter podpisnika peticije, zavržno in nemoralno dejanje in očitna kršitev novinarskega kodeksa.«

Blaž Zgaga se je potem sicer na Radio Slovenija obrnil s prošnjo za objavo odgovora, v kateri se opravičuje prizadetim, saj bi se njegova izjava morala glasiti, da so »NEKATERI podpisniki na Radiu Slovenija izgubili mesečno stimulacijo«, hkrati pa opozoril, da ni šlo za prispevek, ampak za izjavo na Televiziji Slovenija, ki ji je potem direktor Radia Slovenija v 2. jutranji kroniki namenil kar minuto in 20 sekund odgovora, čeprav izjava ni bila dana na radiu. Ob tem pa je bila tudi napačno povzeta, temu pa je namenil še en odgovor v začetku naslednjega tedna.

Vinko Vasle v Zgaginem odgovoru vidi zgolj dejstvo, da je novinar »lažno trditev malo oklestil«.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka zaradi kršitve 1. in 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Pritožbo je Novinarsko častno razsodišče zavrglo, ker ne razsoja o izjavah, ki so jih novinarji dajali na javnih mestih, v medijih, na javnih tribunah ali kje drugje kot državljani, ampak zgolj presoja profesionalno etiko njihovih izdelkov. NČR ni pristojno za ocenjevanje etičnosti, resničnosti ali utemeljenosti izjav ljudi, ki nastopajo v novinarskih prispevkih, saj vsak, ki je dal izjavo, zanjo odgovarja pred javnostjo, včasih tudi pred pravosodnimi organi.

NČR ne posega v ustavno pravico državljanov do javnega izražanja stališč. Novinarji so sicer res v specifičnem položaju, saj jim tako izražanje olajša že njihov poklic – zato tudi vsi samoregulacijski modeli omejujejo to izražanje izključno na razmere, ko novinar ta poklic tudi opravlja – torej tedaj, ko mu je dostop do javnega izražanja mnenja omogočen zaradi opravljanja specifičnega poklica. Ne odloča pa o njegovih ravnanjih tedaj, ko novinar to počne kot zasebnik, saj bi se razsodišče s tem s spremenilo v disciplinski organ, kar pa vsaj v obdobju demokratičnih razmer v družbi nikoli ni bilo.

V Ljubljani, 13. decembra 2007

Vili Einspieler,

predsednik Novinarskega častnega razsodišča