Tiskovni urad Slovenske škofovske konference proti časniku Delo


Fotografija

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Alma M. Sedlar, Mojca Pašek, Ranka Ivelja in Špela Šipek (člani) je na seji 24. januarja 2008 v primeru Tiskovni urad SŠK proti časniku Delo ugotovilo, da novinarka Mojca Kumerdej, fotoreporter Marijan Zlobec in uredništvo Dela niso kršili Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Tiskovni urad Slovenske škofovske konference proti časniku Delo

Tiskovni urad Slovenske škofovske konference novinarjem in uredništvu časnika Delo očita, da so pri objavi zapisa novinarke Mojce Kumerdej in fotografije Marijana Zlobca z motivom Matere Božje s Ptujske gore, na kateri je namesto Matere Božje upodobljena razgaljena Tina, pod rdečim plaščem pa so namesto vernikov upodobljene lutke kot občestvo moškega spola, kršili 23.točko Kodeksa novinarjev Slovenije, ki prepoveduje spodbujanje k vsakemu nasilju in nestrpnosti.

Po objavi članka je Urad za odnose z javnostmi mariborske nadškofije v javnost posredoval protest mariborskega nadškofa dr. Krambergerja, ki je bil v časniku Delo konec maja 2007 tudi objavljen.

Urednica kulturne redakcije Dela Jelka Šutej Adamič je v odgovoru na pritožbo zapisala stališče, ki ga je zapisala že v odgovoru na pismo mariborskega nadškofa in je bil objavljen v začetku junija v Delu. Med drugim piše, da objavljajo prispevke, za katere so prepričani, da si zaslužijo prostor na njihovih straneh, ki niso žaljivi in hujskaški. Zapisala je, da je edino merilo kakovost in pomen umetniškega dogodka samega po sebi. Dadaja tudi, da so umetniške prakse, ki tako ali drugače problematizirajo prav nestrpnost, že najmanj stoletje sestavni del evropskega kulturnega prostora in kot take tudi legitimni interes njihove kulturne redakcije.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da uredništvo časnika Delo ni kršilo 23.člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Objava obravnavane fotografije v ničemer ne poziva k nestrpnosti ali nasilju, poleg tega je bilo stališče Slovenske škofovske konference objavljeno tudi v samem časniku Delo po objavi obravnavane fotografije. Bralci so se tako lahko seznanili tudi s stališčem prizadete strani.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 24. januarja 2008

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča