Matjaž Jeran proti Anžetu Jamniku (Finance)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Alma M. Sedlar in Brigita Mohorič (člani) je na seji 6. marca 2008 v primeru Matjaž Jeran (Društvo Mountain Wilderness Slovenije) proti Anžetu Jamniku ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Matjaž Jeran proti Anžetu Jamniku (Finance)

Matjaž Jeran, generalni sekretar Društva Mountain Wilderness Slovenije je na NČR v imenu društva vložil pritožbo, v kateri trdi, da je novinar Anže Jamnik (Finance) v članku z naslovom Ekstremna zimska zabava, objavljenem 22. 11. 2007 v časniku Finance, kršil 13., 14. in 23. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik navaja, da se jim zdi v društvu članek “Ekstremna zimska zabava” sporen, ker ni jasno, ali gre za novinarski članek ali za oglas. Novinar naj bi kršil 13. in 14. člen kodeksa (nedopustno prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih besedil ter nedvoumna ločenost oglasnih sporočil od novinarskih besedil), ker naj bi šlo v članku o uporabi motornih sani, objavljenem v prilogi »Moj avto« časnika Finance, za prikrito oglaševanje vodilnega proizvajalca na področju proizvodnje motornih sani, kljub temu pa ni ne v spletni in ne v časopisni izdaji časnika jasno nakazano, da gre za plačan oglas. Pritožnik meni, da so v članku navedene nekatere pavšalne trditve, ki so sporne in v neskladju s predpisi v Sloveniji.

Pritožnik meni, da v Sloveniji nimamo veliko zasneženih prostranstev, na tistih, ki jih imamo, pa je rekreativna vožnja z motornimi sanmi prepovedana. Uporaba vozil v naravnem okolju je v skladu s 3. členom Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju omejena na službeno uporabo za eksplicitno navedene službe oz. gospodarska dela ter za pomoč pri reševanju. Sporna se mu zdi novinarjeva trditev, da se z motornimi sanmi sicer ni dovoljeno voziti po cesti (tudi če je ta zasnežena), prepovedana je tudi vožnja v naravnem okolju, a “na lastnem posestvu vas seveda nihče ne bo preganjal”. Ta zapis po mnenju pritožnika vsebuje zmotno trditev, da lastninska pravica na zemljišču vsebuje tudi pravico do uničevanja narave. Tudi trditev, da je “dovoljeno voziti po zasneženih gozdnih cestah in poteh” po mnenju pritožnika ne drži. Po podatkih, znanih pritožniku, je vožnja še dovoljena po nespluženih gozdnih cestah (v času, ko se na njih ne odvija javni promet), nikakor pa po poteh, ki so del zavarovanih območij narave kot npr. Natura 2000 ali tam, kjer domujejo prostoživeče živali, ki hrupa ne prenašajo.

23. člen kodeksa (prepoved spodbujanja k nasilju) naj bi novinar po mnenju pritožnika kršil, ker naj bi s člankom o vožnji z motornimi sanmi spodbujal k nasilju nad naravo.

Novinar Anže Jamnik v pisnem odgovoru očitke iz pritožbe zavrača kot neutemeljene. Na očitek, da je kršil 13. in 14. člen kodeksa, odgovarja, da članek nikakor ni prikrito oglaševanje zastopnika za prodajo motornih sani kot navaja pritožnik. Spodbija tudi namigovanja, da je bil članek naročen ali da bi bil sam zaradi članka deležen kakršnihkoli ugodnosti, ravno tako pa ni prepisoval ne iz kanadske in ne iz katere koli druge oglaševalske brošure. Članek je namenjen predstavitvi motornih sani širši javnosti, ker sta novinar in urednik rubrike Moj avto presodila, da bo šlo ob bližajoči se zimi za aktualno branje. Navedbo imena proizvajalca, zastopnika in blagovne znamke sani, novinar utemeljuje z dvema razlogoma. Prvi je, da predstavljene motorne sani predstavljajo novost na tem področju, drugi pa, da ni neobičajno, če v poslovnem novinarstvu po vsakokratni novinarski presoji posebej omenjajo proizvajalce ali zastopnike, ki imajo pri prodaji določenega izdelka največji tržni delež. Zastopnik sani znamke, o kateri je novinar pisal, ima na slovenskem trgu približno 85% tržni delež. Trditev, ga gre za prikrito oglaševanje, je zato po mnenju novinarja zgolj subjektivno mnenje pritožnika. Novinar zavrača tudi domnevo, da je navedeni del članka prepisan iz kanadske brošure in pojasnjuje, da kot novinar ne citira oglasnih sloganov iz prodajnih brošur. Dejstvo pa je, da gre pri omenjenih saneh za športne sani, s katerimi je mogoče početi še kaj drugega kot opravljati službo na snegu, saj so sani izdelane tudi za športne namene.

Glede očitkov o tem, da je kršil 23. člen kodeksa, novinar odgovarja, da drži, da je uporaba vozil v naravnem okolju prepovedana, kar je sam jasno zapisal tudi v zadnjem odstavku članka. A prvi člen Zakona o gozdovih iz naravnega okolja med drugim izključuje nekategorizirane ceste in druge prometne površine, namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. Trditev, da “vas na lastnem posestvu nihče ne bo preganjal” pa se ne nanaša na gozd v lasti uporabnika, temveč je imel novinar v mislih dosedanjo prakso, recimo poti na lastnem posestvu, ki bi bile primerne za vožnjo. Ker pa tega ni eksplicitno razložil, dopušča možnost, da bi bralec in torej tudi pritožnik ta del zapisa res lahko razlagal drugače.

Glede zapisa, da je z motornimi sanmi dovoljeno voziti po zasneženih cestah in poteh novinar pojasnjuje, da je pri pisanju upošteval Zakon o gozdovih, ki določa, da so gozdne prometnice, kamor štejejo tudi gozdne ceste, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, jih pa praviloma lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki, vendar le v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove. Iz tega je po novinarjevem mnenju mogoče sklepati, da se je z motornimi sanmi dovoljeno voziti po gozdnih cestah, razen če te niso po 42. členu Zakona o gozdovih zaprte za ves promet. Nikjer ni izrecno opredeljeno, v kakšnem stanju morajo biti te ceste, besedo zasnežene pa je v članku uporabil zato, ker so motorne sani namenjene za vožnjo po snegu.

SKLEP:

Novinar ni kršil 13., 14. in 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da Anže Jamnik ni kršil 13. in 14. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker gre pri članku “Ekstremna vožnja z motornimi sanmi” za novinarski prispevek in ne za oglasno sporočilo. NČR je sprejelo novinarjevo pojasnilo, da je do objave članka prišlo po neodvisni presoji uredništva, ki se je zanjo odločilo, da bi predstavilo novosti na področju motornih vozil. Po presoji NČR ni šlo za prikrito oglaševanje, zato prispevek v časniku ni mogel biti označen kot oglas in kot tak ločen od novinarskega besedila.

Glede očitka, da je novinar kršil 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (spodbujanje k nasilju) NČR ugotavlja, da je pritožnik razumevanje tega člena razširil na pomen, ki morda ni konvencionalen, torej na spodbujanje nasilja nad naravo. Vendar pa novinar, po mnenju NČR, tudi v tem razširjenem pomenu 23. člena ni kršil, ker je v članku jasno navedel, da je prosta uporaba motornih sani v naravnem okolju prepovedana. Čeprav morda res ni dovolj jasno zapisal, da je vožnja “na lastnem posestvu” dovoljena le pod pogojem, da so na takšnem posestvu nesplužene gozdne poti, na katerih se ne odvija javni promet, sicer pa ne, pa je v članku dovolj jasno poudaril, da so motorne sani delovna in prevozna sredstva, katerih uporaba je strogo omejena z zakonom. Zato je NČR razsodilo, da novinar bralcev ni spodbujal k nasilju do narave, kot mu očita pritožnik.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 6. marca 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča