Boris Vezjak proti novinarju TV Slovenija Mateju Hlebšu

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Alma M. Sedlar, Davorin Koron in Ranka Ivelja (člani) je na seji 17. aprila 2008 v primeru Boris Vezjak proti novinarju TV Slovenija Mateju Hlebšu razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Vezjak proti novinarju TV Slovenija Mateju Hlebšu, avtorju prispevka o lastniški strukturi medijev v Sloveniji v oddaji Vroči stol 3. decembra 2007

Boris Vezjak novinarju TV Slovenija Mateju Hlebšu očita kršitev 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije in sicer v njegovem prispevku, predvajanem v oddaji Vroči stol 3. decembra 2008. V njej je novinar v tekstovni in grafični obliki predstavil informacijo o lastniški strukturi medijev v Sloveniji.

Po mnenju pritožnika je novinar kršil 4. člen kodeksa, po katerem mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacije. Ko je v prispevku predstavljal podatke o lastništvu slovenskih medijev, javnosti ni povedal, da gre za predstavitev vlade RS, ki temelji na politični razlagi povezav, ugotavlja pritožnik. Zadeva je toliko pomembnejša, dodaja, ker so možne različne interpretacije podatkov o lastništvu, pri čemer je vladna interpretacija le ena, politično obarvana in ni nujno tudi resnična. Zaradi političnih razsežnosti zadeve bi bila navedba vira še dodatno potrebna, pravi Boris Vezjak. Da je Hlebš uporabil vladne podatke, dokazujeta grafični shemi, ki sta enaki ali malenkostno spremenjeni od tistih, ki jih je v državnem zboru uporabil premier Janez Janša, to dokazuje tudi dokument na spletnih straneh kabineta predsednika vlade, je prepričan pritožnik. Kot dokaz prilaga kopije shem z omenjenih spletnih strani in tiste, ki so bile objavljene v TV oddaji.

Matej Hlebš v odgovoru na poziv NČR zavrača očitek, da je z zamolčanjem vira za shemi kršil 4. člen kodeksa. Kot pravi, sta bili shemi javnosti predstavljeni ob glasovanju o zaupnici vladi in večkrat v vseh osrednjih medijih že dva tedna pred objavo njegovega prispevka na TVS. Poleg tega je šlo pri prispevku za izziv v oddajo povabljenim gostom, ki so imeli možnost za takojšnjo repliko. Sicer pa ni bil deležen očitkov, da njegovi podatki ne držijo, še pravi Matej Hlebš, in omenja 5. člen kodeksa, ki določa, da novinar sme zavrniti pričanje in razkritje vira informacij.

SKLEP:

Novinar Matej Hlebš ni kršil 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev:

Čeprav vlada, s svojimi javnosti namenjenimi informacijami, ni vir, ki bi ga bil novinar dolžan zaščititi, NČR meni, da novinar Matej Hlebš z zamolčanjem tega vira ni kršil 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Sheme lastništva slovenskih medijev so bile javnosti znane že pred objavo prispevka, pritožnik Boris Vezjak pa ne navaja podatkov, ki bi dokazovali, da v shemah objavljeni podatki ne držijo. Glede na to, da se sheme, objavljene v TV oddaji res ujemajo s tistimi, ki jih je predstavljala vlada, NČR meni, da bi vendarle veljalo gledalce na to opozoriti.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 17. aprila 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča