DANILO PINES proti MIHI CRNIČU, Primorske novice


Prispevek_Crnic

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Brigita Mohorič, Alma M. Sedlar, Mojca Pašek in Špela Šipek (člani) je na seji 10. aprila 2008 v primeru Danilo Pines proti Mihovilu (Mihi) Crniču (Primorske novice) razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: DANILO PINES proti MIHOVILU (MIHI ) CRNIČU, Primorske novice

Danilo Pines je na Novinarsko častno razsodišče vložil ugovor na članek »Zrasli naj bi stolpiči« novinarja Mihe Crniča, objavljen v Primorskih novicah 5. februarja 2008. Novinarju Mihi Crniču očita, da je objavil napačne in nepreverjene informacije in s tem kršil 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik novinarju očita zapis: »Objekt je pred leti kupil Danilo Pines, nekdanji lastnik bivšega invalidskega podjetja Inde, nato pa ga prodal drugemu lastniku.«

Pritožnik trdi,da informacija, da je kadar koli kupil navedeni objekt ne drži, prav tako ne drži, da bi kadar koli ta objekt prodal.

Po njegovem je novinar kršil 1., 2. in 3. člen kodeksa, saj zapisanega nikoli ni preveril ne pri njem ne v zemljiški knjigi, prav tako ni v članku nikjer opozoril, da gre za morebitna ugibanja kot to terja korektno pisanje v skladu s kodeksom novinarjev, ki zahteva, da so »novinarji dolžni predstavljati celovito sliko dogodkov in svoje delo, ob upoštevanju pravic drugih, opravljati natančno in vestno« in da mora novinar »preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam.

Pritožnik meni, da je bil dodatno oškodovan, saj je bil po njegovem neresničen članek takoj po objavi v Primorskih novicah objavljen tudi na spletnih straneh.

Novinar Primorskih novic Mihovil – Miha Crnič je na pritožbo odgovoril in vse očitke zavrnil. Novinar odgovarja, da se je v članku »Zrasli naj bi stolpiči« skliceval na peticijo krajanov Uradu za okolje in prostor občine Koper , ki so seznanjeni, da bo na območju bivšega vojaškega objekta …zraslo stanovanjsko naselje Bistra.« in »Objekt je pred leti kupil Danilo Pines…«.

Novinar pojasnjuje, da namen pisanja ni bil Danilo Pines temveč novogradnje, ki so razburile krajane. Ime prvotnega lastnika parcel je, odgovarja Crnič, preveril na KS Hrvatini in pri krajanih, ki so podpisali peticijo. Vsi so mu zatrdili, da je bil do prodaje parcel podjetju IRA GP d.o.o. iz Ljubljane, lastnik v članku omenjenih parcel Danilo Pines, ki je vodil tudi vse postopke pri parcelizaciji kot stranka v postopku. Novinar je ob tem pridobil še informacije, da se je pritožnik zanimal tudi za odkup mejne parcele ter da naj bi svojim prijateljem govoril, da je na Kolombanu odkupil parcele, kjer je nekdanja vojašnica in da bo tam gradil dom za mlade. Ker v članku ni izpostavljal Danila Pinesa temveč peticijo krajanov, teh ugotovitev ni objavil in se mu tudi ni zdelo potrebno zgodovino lastništva preverjati v zemljiški knjigi.

Po pritožbi Pinesa na NČR pa je lastništvo na zemljiški knjigi preveril in ugotovil, da je bila prvotna lastnica sporne parcele Julijana Metlika, ki naj bi bila tašča pritožnika Danila Pinesa.

SKLEP:

Novinar Miha Crnič ni kršil 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenija.

Obrazložitev:

Po mnenju NČR novinar Miha Crnič ni kršil 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenija, ki pravi, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam, saj je iz članka »Zrasli naj bi stolpiči« razvidno, da se pri omenjanju imena pritožnika sklicuje na več virov – peticijo krajanov in izjave predstavnikov KS Hrvatini.

Novinar ni kršil 2. člena kodeksa, saj v članku pritožnik nikjer ni podvržen hudim obtožbam. Zapisano je, da je objekt pred leti kupil in ga nato prodal drugemu lastniku, novinar pa izhaja iz peticije krajanov, ki se razburjajo zaradi načrtovane gradnje, za katero jih nihče ni nič vprašal in zaradi katere naj bi, kot izhaja iz članka in iz peticije, tudi sami nosili del stroškov, za kar pa nihče ne krivi pritožnika, ki tudi ni ključen v novinarjevem prispevku.

Po mnenju NČR novinar tudi ni kršil 3. člena kodeksa, da mora, ko objavlja nepotrjene informacije ali ugibanja, na to opozoriti, čeprav je v članku v trdilni obliki zapisal, da je pritožnik pred leti kupil parcelo in jo nato prodal. V prispevku je dovolj jasno razvidno, da je povzemal in se osredotočal na peticijo krajanov KS Hrvatini in ne na lastniško vlogo pritožnika Danila Pinesa.

Novinar je bil na napako, da je v trdilni obliki zapisal, da je pritožnik pred leti kupil parcelo, opozorjen šele po pritožbi. Po naknadnem preverjanju lastništva v Zemljiški knjigi je novinar ugotovil, da je bila prvotna lastnica Julijana Metlika, ki naj bi bila tašča pritožnika Danila Pinesa.

Res pa je, da bi bila lahko vloga pritožnika, če bi novinar te informacije pridobil že pred objavo članka, že takrat predstavljena v pravi luči.

Pritožnik meni, da je utrpel dodatno škodo, ker se je njegovo ime pojavilo v spletnih objavah članka. Novinar pojasnjuje, da je takoj po pritožbi njegovo ime umaknil s spletnih strani. NČR se strinja, da je bila s tem domnevna škoda pritožniku popravljena.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 10. aprila 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča