Varuhinja človekovih pravic proti novinarju U. S. in odgovornemu uredniku Marjanu Bauerju (Slovenske


Prispevek_U.S.

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Davorin Koron, Nada Ravter, Alma M. Sedlar (člani) je na seji 22. maja 2008 v primeru Varuh človekovih pravic proti novinarju podpisanemu s karticami U.S. in odgovornemu uredniku Marjanu Bauerju (Slovenske novice) ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Varuhinja človekovih pravic proti novinarju U. S. in odgovornemu uredniku Marjanu Bauerju (Slovenske novice)

Pritožnik očita novinarju časnika Slovenske novice U.S., da je v članku Umreti moram, to je moja rešitev, objavljenem 15. decembra 2007, kršil 1., 2, 20. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinar in urednik naj bi 1. člen kodeksa (preverjanje točnosti podatkov) kršila, ker je bilo v podnaslovu članka zapisano, da je mladoletnica prosila za pomoč »tudi vlado, predsednika države in varuha človekovih pravic, a od nobenega ni dobila odgovora«. Če bi novinar to izjavo preveril, bi lahko ugotovil, da se varuh človekovih pravic z zadevo ukvarja že dalj časa in je tudi v tem primeru odgovoril pravočasno. Pri varuhu je zasebnost pobudnikov skrbno varovana, vendar bi novinar očitke o molku organa lahko preveril in dobil ustrezen odgovor. Pritožnik ocenjuje, da bi informacija o njegovih aktivnostih spremenila vsebino poročanja, zato se novinar ni odločil, da bi obtožbe preveril.

2. člen kodeksa (pridobitev odziva tistih, ki jih informacije zadevajo, če te vsebujejo hude obtožbe) naj bi novinar kršil, ker po oceni pritožnika navajanje molka državnega organa, ki ima ustavno pristojnost varovanja človekovih pravic, predstavlja hudo obtožbo, da ne opravlja svojega dela. Zato bi moral novinar to obtožbo najprej preveriti, nato pa poskušati pridobiti odziv varuha kot tistega, v kogar so hude obtožbe uperjene. Ker tega ni storil, je po oceni pritožnika kršil 2. člen kodeksa.

20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (spoštovanje pravice posameznika do zasebnosti in izogibanje senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti razen, če za to obstaja javni interes) je novinar po oceni pritožnika kršil, ker v članku razkriva otrokove osebne podatke (ime, starost, slika, imeni staršev in okolje, kjer živi). Pritožnik meni, da takšna objava nedvomno predstavlja poseg v otrokovo zasebnost in da tudi morebitno soglasje enega od staršev pri tem ne upravičuje ravnanja novinarja.

22. člen (posebna obzirnost pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija, osebah z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter drugih huje prizadetih ali bolnih) novinar po mnenju pritožnika v članku ni izkazal, s čemer je kršil 22. člen kodeksa.

Novinar in urednik na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Novinar U. S. in odgovorni urednik Marjan Bauer (Slovenske novice) sta kršila 1., 2., 20. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je novinaer U. S. kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je v podnaslovu članka zapisal, da se pristojne institucije, med katere sodi tudi pritožnik, na prošnje deklice niso odzvale, novinar pa očitkov ni preveril pri pritožniku, na katerega je (tudi) letela zapisana kritika. Pritožnik navaja, da se je s primerom ukvarjal že dalj časa in da bi novinar lahko dobil potrebne informacije o tem, če bi obtožbe preveril pri varuhu človekovih pravic. Ker tega novinar ni storil, ni preveril točnosti zbranih informacij in ni bil previden, da bi se izognil napakam.

2. člen kodeksa je novinar kršil, ker gre po oceni NČR pri očitkih, da se varuh človekovih pravic, ki ima ustavno pristojnost varovanja človekovih pravic, na prošnje otroka ni odzval, za hudo obtožbo, ki pa je novinar prav tako ni preveril pri varuhu kot ustanovi, ki jo zapisane obtožbe zadevajo.

20. člen kodeksa je novinar kršil, ker je objavil otrokove osebne podatke in fotografijo. NČR opozarja, da objava takih podatkov o otroku v medijih ni upravičena, razen če za to obstaja javni interes, ki v tem primeru ni bil izkazan. NČR še opozarja, da bi moral novinar sam presoditi, da objava osebnih podatkov in fotografije otroku ne bo koristila. Dejstvo, da se je z objavo strinjal eden od staršev, novinarja pri tem ne odvezuje odgovornosti.

22. člen kodeksa je novinar kršil, ker z objavo imena, priimka, naslova in drugih osebnih okoliščin in fotografij otroka ni izkazal posebne obzirnosti, ki jo kodeks nalaga novinarjem še posebej, ko gre za otroke ali mladoletne osebe in druge, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija.

Za kršitev 1., 2., 20. in 22. člena kodeksa je poleg novinarja odgovoren odgovorni urednik Marjan Bauer tudi zato, ker NČR ni razkril identitete novinarja U.S. iz Slovenskih novic.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 22. maja 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča