Javna razsvetljava d.d. proti novinarju Luki Deklevi (Žurnal)


Naslovnica_Dekleva


Prispevek_Dekleva

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Ranka Ivelja, Nada Ravter, Špela Šipek, Davorin Koron (člani) je na seji 3. julija 2008 v primeru Javna razsvetljava, zanjo odvetnica Bogdana Žorž proti novinarju Žurnala Luki Dekleva razsodilo, da novinar ni kršili Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Javna razsvetljava d.d. proti novinarju Luki Deklevi (Žurnal)

Odvetnica Bogdana Žorž je po pooblastilu podjetja Javna razsvetljava d. d. vložila predlog za uvedbo postopka zaradi kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Novinar je v časniku Žurnal 26. januarja 2008 objavil intervju s sogovornikom z naslovom MOL: milijoni letijo v nebo na naslovnici napovedan z naslovom Svetlobno svinjanje noči.

1. člen kodeksa je Luka Dekleva po mnenju pritožnika kršil s tem, da ni preveril točnosti informacij. Podjetju Javna razsvetljava je 24. januarja (pritožnik sicer navaja, verjetno pomotoma, datum 29. januar 2008) poslal po elektronski pošti vprašanja. Kot pravi tehnični direktor podjetja, zaradi svoje odsotnosti nanje ni mogel odgovoriti v prekratkem času, ki ga je »postavil« novinar. V časopisu so se potem, pravi pritožnik, pojavili neresnični in zavajajoči podatki, »tendenciozen in žaljiv članek, ki v celoti potvarja dejstva« in »brez komentarja Javne razsvetljave d. d.«.

2. člen kodeksa je novinar kršil, ker je objavil subjektivno mnenje intervjuvanca (g. Moharja), ki ga pritožnik ocenjuje kot hudo obtožbo (kršenje zakonodaje), pri čemer novinar ni skušal pridobiti odziva tistih, ki jih informacije zadevajo.

3. člen, navaja pritožnik, je novinar kršil, ker ni opozoril, da objavlja nepotrjene informacije ali ugibanja, torej ni zapisal, da so nepreverjene.

V časniku Žurnal je bil 31. januarja objavljen popravek informacije, ki ga je pripravil tehnični direktor podjetja, kar pa po mnenju pritožnika ni bilo dovolj za primerno obveščenost bralcev.

Novinar Luka Dekleva na očitke pritožnika, ki mu jih je posredovalo Novinarsko častno razsodišče (NČR), ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Luka Dekleva ni kršil 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev:

Časnik Žurnal je prispevek novinarja Luke Dekleva objavil kot intervju. Tako je bil napovedan na 1. strani in potem v nadaljevanju na eni od notranjih strani. Bralci so bili torej opozorjeni, da gre za informacije in mnenje določenega sogovornika. Novinar v to z ničemer ne posega, niti vsebine ne povzema, kar mu sicer očita pritožnik. Nadnaslov, naslov in napoved prispevka na prvi strani pa so za časnik običajni in v tem primeru korektni uredniški posegi.

Novinar je pritožnika zaprosil za odgovore v zvezi z informacijami, ki jih potem pritožnik ocenjuje za neresnične in zavajajoče. S tem je zadostil zahtevam 1., 2. in 3. kodeksa. Vprašani mora biti v takšnih primerih pripravljen na takojšen odgovor. Žurnal je namreč dnevni časopis z dnevnim programom poročanja. Nenazadnje pa je novinar podjetju vprašanja posredoval dva dni pred objavo teksta.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 3. julija 2008

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča