Varuhinja proti Vladimirju Jermanu, Marjanu Bauerju, Eriki Repovž, Marku Potrču in Bojanu Travnu


Prispevek_Delo.si


Prispevek_KanalA


Prispevek_Jerman

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Špela Šipek, Davorin Koron, Mojca Pašek Šetinc, Alma M. Sedlar, (člani) je na seji 10. julija 2008 v primeru Varuh človekovih pravic proti Vladimirju Jermanu in Marjanu Bauerju (Slovenske novice), Eriki Repovž (Delo.si) in Marku Potrču ter Bojanu Travnu (Kanal A) razsodilo, da so navedeni novinarji in uredniki kršili Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Varuhinja človekovih pravic proti Vladimirju Jermanu, Marjanu Bauerju in Eriki Repovž (Delo) ter Marku Potrču in Bojanu Travnu (Kanal A)

Varuhinja človekovih pravic očita novinarjem Vladimirju Jermanu, Marjanu Bauerju in Eriki Repovž, da so z objavo članka »Mladoletnico preprosto zarubili«, objavljenem v časniku Slovenske novice in na spletnem portalu Delo dne 21.3.2008 kršili 20., 21. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Kršitev istih členov očita tudi Marku Potrču in Bojanu Travnu, ki sta prispevek o isti temi objavila v oddaji Svet na Kanalu A dne 20.3.2008.

V oddaji Svet na Kanalu A (20.3.2008) in v Slovenskih novicah ter na portalu www.delo.si dne (21.3.2008) je bil objavljen prispevek o družini, v kateri je zaradi nespoštovanja pravnomočne sodbe o dodelitvi mladoletne deklice s strani enega od staršev že drugič prišlo do prisilne izvršbe. Deklica je bila nameščena na pedopsihiatričnem oddelku ene od slovenskih bolnišnic, kamor so jo odpeljali v spremstvu policistov, tako mati kot deklica pa se z odločitvijo sodišča, ki je deklico dodelilo očetu, nista strinjali.

20. člen kodeksa (spoštovanje pravice posameznika do zasebnosti in izogibanje razkrivanja njegove zasebnosti v javnosti, razen če za to obstaja javni interes) naj bi novinarja in uredniki kršili, ker po mnenju Varuhinje ni bilo javnega interesa za poročanje o stiski otroka in o dogodkih ob sodni izvršbi. Novinarji naj bi z objavo osebnih podatkov deklice kršili njeno pravico do zasebnosti, saj so v prispevkih razkrili osebne podatke otroka: polno ime (oz. na portalu www.delo.si začetnice imena deklice), starost, imena staršev in okolje, kjer živi (kar tudi v primeru uporabe začetnic omogoča identifikacijo), v članku v Slovenskih novicah pa tudi njeno fotografijo. Objavili so tudi nekatere najobčutljivejše podatke, kar po mnenju pritožnice predstavlja nedopusten poseg v otrokovo zasebnost. Po mnenju Varuhinje ni bilo za razkrivanje tovrstnih podrobnosti iz najožje osebne sfere otrok in njihovih staršev najti nobenega javnega interesa, navedene objave pa so škodljive za otrokove koristi in ga po nepotrebnem še dodatno izpostavljajo v javnosti.

21. člen (novinar mora biti poročanju s področja pravosodja pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij storilcev, žrtev ter njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in kazenskih postopkih) naj bi novinarji kršili, ker po mnenju Varuhinje ni razloga, da bi morala biti javnost obveščena o dejanju (izvršbi), ki je posledica nespoštovanja sodbe, izdane v postopku, ki je bil prav zaradi varstva koristi otroka zaprt za javnost. Pri omenjeni družini gre po mnenju Varuhinje za veliko nesrečo, novinarji pa niso bili pazljivi pri objavi imen in fotografij.

22. člen (posebna obzirnost pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija) naj bi novinarji kršili, ker so o ukrepih organov oblasti, ki jim je bila deklica izpostavljena, obravnavali kot šokantno novico. Prispevki o prisilnem odvzemu otroka enemu od staršev in namestitvi v zdravstveno ustanovo po mnenju Varuhinje obravnavajo posebej občutljivo temo, novinarji pa pri poročanju niso pokazali zapovedane poklicne obzirnosti.

Novinarja in uredniki na pritožbo niso odgovorili.

SKLEP:

Vladimir Jerman, Marjan Bauer in Erika Repovž ter Marko Potrč in Bojan Traven so kršili 20., 21. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije so novinarja in uredniki kršili, ker so objavili osebne podatke mladoletne deklice. Poseg v posameznikovo zasebnost je dovoljen le, če gre za javni interes. V tem primeru po oceni NČR javnega interesa za objavo osebnih podatkov ni bilo oz. bi bil namen dosežen tudi brez objave podatkov, ki so stigmatizirali mladoletnico. Tudi na portalu www.delo.si, kjer je bil sicer članek iz Slovenskih novic le poobjavljen, namesto imena pa so bile navedene le inicialke deklice, je mogoče na podlagi drugih osebnih podatkov (starosti, šole in razreda, ki ga obiskuje ter okolja, kjer živi) otroka zlahka prepoznati.

21. člen kodeksa so novinarja in uredniki kršili, ker pri poročanju o za javnost zaprtem sodnem postopku niso bili pazljivi pri omembi imen in fotografij. V Slovenskih novicah in v oddaji Svet na Kanalu A so objavili tudi polno ime deklice, Slovenske novice pa so objavile tudi otrokovo fotografijo.

22. člen kodeksa so novinarja in uredniki kršili, ker so razkrili otrokovo identiteto in najobčutljivejše osebne podatke, zato pri poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, tistih, ki jih je doletela družinska nesreča ali družinska tragedija, niso pokazali zadostne poklicne obzirnosti.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 10. julija 2008

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča